Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ir.M.A. - Klinický přístroj pro měření dynamiky akomodace a vergence
Jindra, Tomáš ; Dušek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Páta, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem systému pro měření dynamiky vergence a akomodace. Vergenčně akomodační synkinéza je komplexní děj řízený různými druhy mechanizmů v CNS. Odchylky od fyziologických stavů procesu vidění se promítají do průběhu vergenčně akomodačních křivek a lze je kvalitativně i kvantitativně hodnotit. K tomuto účelu byl vytvořen měřicí systém Ir.M.A. (Infrared Measurement of Accommodation). Ke své činnosti využívá vysokorychlostní videometrickou aparaturu pro stanovení relativního vergenčního postavení očí a relativní dioptrické mohutnosti očního aparátu. Stimulace pacienta ke změně vergence a akomodace je prováděna standardizovanou skokovou změnou vzdálenosti fixačního obrazce, který je rekonstruován holografickou metodou. Naměřené videosekvence jsou podrobeny obrazové analýze. Jejím výsledkem jsou grafy průběhu vergenčně akomodačních křivek v závislosti na čase, ze kterých je možné získat informace o průběhu křivek a jejich vlastnostech. Zařízení je koncipováno tak, aby bylo možné jeho použití v klinické praxi, kde by se mohlo stát screeningovým nástrojem pro diagnostiku poruch okulomotorického systému.
Efektivita regionálního populačního fotoscreeningu amblyogenních očních vad
Zárubová, Alena ; Dušek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Páta, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá zhodnocením efektivity regionálního fotoscreeningu amblyogenních vad v dětské populaci mladší jednoho roku ze spádové oblasti Centra pro funkční poruchy vidění, Nemocnice Litomyšl. Fotoscreeningové testy zahrnuté do této studie byly provedeny v letech 2001 - 2005 u 1 275 dětí. Fotoscreening je založen na principu excentrické fotorefrakce. K fototestům byl používán upravený fotoaparát Yashica 109, který snímky zaznamenává na běžný kinofilm.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.