National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Old Prints of the Litomerice's Chapter House's Library from the Second Half of the 16th Century. Catalogue and Evaluation of the Fund
Krinke, Filip ; Hojda, Zdeněk (advisor) ; Oppeltová, Jana (referee)
(in English): This work describe fundation, history and status quo of bookstock of the Litomerice's chapter house's library. It is continuation of process of classification of oldest prints of the Litomerice's chapter house's library (of prints of the second half of the 16th century) and describe this process. It introducts professional public in the contemporary context with some single entities, that represent historical and artistic wealth of the Litomerice's chapter house's library.
Prague's archiepiscopal consistory in 1780-1790 (with a special view to its printed papers)
Jílková, Stanislava ; Hlaváček, Ivan (advisor) ; Ryantová, Marie (referee) ; Oppeltová, Jana (referee)
Ve své disertační práci s názvem Pražská arcibiskupská konsistoř v letech 1780 - 1790 (se zvláštním zřetelem k jejím tištěným písemnostem) se zabývám odrazem církevněpolitických (in publico-ecclesiasticis) a náboženských reforem císaře Josefa II. v tištěných písemnostech pražské arcibiskupské konsistoře v období let 1780-1790, uložených v Národním archivu v Praze ve fondu s názvem Archiv pražského arcibiskupství, jakož i dopadem těchto reforem na vlastní chod arcidiecéze, konsistoře a její kanceláře. Jako protiklad k těmto písemnostem jsem zvolila stručný rozbor papežských listin Pia VI. (1775-1799), adresovaných pražskému arcibiskupovi Antonínu Petru hraběti Příchovskému (1764-1793) a vyhotovených ve formě bul nebo breve. Základní přílohou mé disertace je Regestář všech tištěných konsistorních a vybraných ostatních písemností v náboženských a církevněpolitických záležitostech, vydaných za vlády Josefa II. (1512 záznamů). ABSTRACT In my thesis under the title of Prague's Archiepiscopal Consistory in 1780-1790 (with a Special View to Its Printed Papers) I deal with a reflection of the ecclesiastically-political (in publico-ecclesiasticis) and religious reforms of the Emperor Joseph II in the printed papers of the Prague's archiepiscopal consistory in 1780-1790 that are filed in the National archives...
The Servites and the Recatholization Romance ? The Self-Representation of a Religious Order in the Habsburgy Monarchy (1613?1780)
Čapská, Veronika ; Hojda, Zdeněk (advisor) ; Čornejová, Ivana (referee) ; Oppeltová, Jana (referee)
This doctoral thesis focuses on examining the concept of a subject self-representation in a historical perspective, using the Servite order as an example. It aims to provide an elaborated text offering a variety of empirical materials as well as interpretations that might contribute to the more intensive debate on the self-representation strategies of a religious order in the Habsburg monarchy during early modern period.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.