Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům
Ondrák, Vlastimil ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům Práce se zabývá vznikem a nasazením speciálních útvarů Sboru národní bezpečnosti proti banderovcům pronikajícím na území Československa s časovým vymezením od května do října 1947 a poté do dubna 1948. Práce nabízí ucelený pohled na rozsahem největší nasazení bezpečnostních sborů ČSR po 2. světové válce, včetně výzbroje, výstroje a taktiky. Dále se věnuje politickému aspektu tažení a politické zaměření velitelského sboru s ohledem na události února 1948. Prostor je poskytnut také vzniku a činnosti Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinské povstalecké armády. Práce vychází primárně z materiálů Archivu Muzea Policie České republiky v Praze Na Karlově a Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze.
Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948
Ondrák, Vlastimil ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce se zabývá vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soutředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ucelený pohled na vývoj klíčového orgánu vnitřní bezpečnosti, jehož nejdůležitější složky se ocitly zcela pod kontrolou Komunistické strany Československa a stal se základním pilířem její moci až do roku 1989. Práce se bude dále zabývat organizací, počtem, předpisy, vybavením a činností SNB a jeho vztahem k zákonůmí včetně nezákonností prováděných samotným SNB. Práce bude vycházet z materiálů Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze a v Siwiecově ulici, jeho brněnské pobočce v Kanicích, archivu Muzea policie České republiky a z publikace J. Dvořáčkové "Státní bezpečnost v letech 1945-1953". Klíčová slova Sbor národní bezpečnosti, policie, bezpečnost, Únor 1948, tajná služba, rozvědka, totalita

Viz též: podobná jména autorů
1 Ondrák, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.