Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016
Oddělení zpracování výsledků voleb ; Český statistický úřad
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhly v termínu 7. a 8. října 2016 volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR: Výsledky voleb do Parlamentu ČR v letech 1996 – 2014
Oddělení zpracování výsledků voleb ; Český statistický úřad
V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem šestkrát. Na podzim roku 1996 proběhly také první volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále Senát PČR). Rokem 2014 byl dovršen cyklus, kdy se ve všech volebních obvodech konaly volby do Senátu PČR čtyřikrát.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Doplňovací volby do senátu parlamentu ČR v letech 1996 až 2014
Oddělení zpracování výsledků voleb
Předkládaná publikace vydávaná k jubilejním desátým volbám do Senátu volně navazuje na obdobnou publikaci z roku 2005. Poskytuje ucelený přehled doplňovacích voleb v příslušných volebních obvodech za dobu od vzniku Senátu PČR do roku 2014 a to z hlediska účasti na volbách včetně porovnání účasti v řádných volbách, úspěšnosti jednotlivých politických stran v doplňovacích volbách, ev. změn ve složení Senátu po doplňovacích volbách. Zmíněny jsou zde také jednotlivé důvody zániku mandátů i délka mandátu senátorů zvolených v doplňovacích volbách. Textová část se souhrnnými výsledky je doplněna přílohovými tabulkami s úplnými výsledky všech doplňovacích voleb včetně výsledků v jednotlivých obcích, kde doplňovací volby proběhly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010: díl II.
Český statistický úřad ; oddělení zpracování výsledků voleb
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev v územním členění a podle velikostních skupin obcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010: díl 1.
Český statistický úřad ; oddělení zpracování výsledků voleb
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev celkem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2010 - 2. díl
Český statistický úřad ; Samostatné oddělení zpracování výsledků voleb
Přehled podrobných výsledků voleb podle vybraných obcí, skupin obcí, přehled o přednostním hlasování pro jednotlivé kandidáty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2010 - 1. díl
Český statistický úřad ; Samostatné oddělení zpracování výsledků voleb
Přehled výsledků voleb za ČR celkem, v jednotlivých krajích a okresech, rozdělování mandátů, složení Poslanecké sněmovny, seznam poslanců.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.