Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Globální ekonomický výhled – květen 2017
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme svoji pozornost na zodpovězení otázky, zda se trh s ropou blíží ke své rovnováze. Zde se blíže věnujeme, mimo jiného, chování kartelu OPEC nebo producentů břidlicové ropy v USA, pozorovanému v posledních třech letech. Dále se pokoušíme odpověděti na to, jaké jsou příčiny občasných prudkých výkyvů cen ropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - duben 2017
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Dubnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle dále přinášíme diskusi rizik globálního ekonomického růstu pro střednědobý horizont. V současnosti ohrožují globální hospodářský růst především faktory, které nejsou svojí podstatou ekonomického charakteru (environmentální rizika, masová migrace, terorismus). Ekonomická rizika nicméně i nadále mohou brzdit vývoj světové ekonomiky, jen již v rámci globálních rizik nedominují tak, jako bezprostředně po vypuknutí globální krize.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - březen 2017
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Březnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále analyticky zaostřena na zkoumání velikosti reakčního prostoru měnové a fiskální politiky v zemích OECD. V článku je ukázáno, že ve střednědobém horizontu jsou očekávány nominální úrokové sazby stále na velmi nízkých úrovních, což neodpovídá procesu uzavírání mezer výstupu a mírám inflace v blízkosti 2% úrovně a tím stěžuje návrat k provádění měnové politiky konvenční, tedy úrokovou cestou. Dále je zde připomenuto, že návrat ke kladným reálným úrokovým sazbám bude ztížen i předlužeností řady zemí OECD, kdy viditelné zvýšení hladiny úrokových sazeb by mohlo zvýšit riziko insolvence několika zemí eurozóny, a tím vyvolat obávaný dominový efekt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - leden 2016
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Životní cyklus přímých zahraničních investic na příkladu ČR", který představuje empiricky odvozený obecný průběh životního cyklu výnosnosti přímých zahraničních investic a jeho následné využití k tvorbě scénářů pravděpodobného budoucího vývoje celkových výnosů z přímých zahraničních investic, a to na příkladu České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - prosinec 2015
Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů ; Česká národní banka
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", který zkoumá příčiny významného poklesu dovozu do Číny, pozorovaného již téměř rok, a analyzuje jeho dopady na mezinárodní obchod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - listopad 2015
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zlaté rezervy centrálních bank. Analýza se zaměřuje na popis novodobé role zlata v rezervách centrálních bank a Mezinárodního měnového fondu. Přes ztrátu svého výsadního postavení v mezinárodním měnovém systému si zlato stále udržuje silnou pozici napříč různými ekonomickými subjekty, zejména pro svou schopnost redukovat systematické riziko a uchovávat hodnotu. Článek dále představuje současné snahy Indie, Číny nebo Ruska o změnu role zlata ve svých ekonomikách a finančním systému.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - říjen 2015
Česká národní banka ; Sekce měnová ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Stínové úrokové sazby – alternativní kvantifikace nekonvenční měnové politiky. Analýza se zabývá aplikaci konceptu tzv. stínových sazeb, které kvantifikují sílu působení zavedených nekonvenčních nástrojů měnové politiky ECB a Fedu, a tím optikou úrokových sazeb naznačují míru uvolnění jejich měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - září 2015
Česká národní banka ; Sekce měnová a statistiky ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Ekonomické reformy indického premiéra Modiho, která představuje nejdůležitější z již provedených i teprve připravovaných ekonomických reforem indického premiéra Modiho, jež mají ambice liberalizovat a zefektivnit indickou ekonomiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2015
Česká národní banka ; Sekce měnová a statistiky ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne?".
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - červenec 2015
Česká národní banka ; Sekce měnová a statistiky ; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.