Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském životě a životních způsobech většiny skupin obyvatelstva. Ve snaze sledovat stav a vývoj těchto jevů, provádí Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem pravidelné výběrové šetření zaměřené na informační a komunikační technologie v domácnostech a u obyvatelstva.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních tendencí se zvýrazňuje potřeba sdílení informací o zdravotnictví a poskytování zdravotní péče v mezinárodním měřítku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky účtu kultury - 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Centrum informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vycházejí ze společného zpracování údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí sledovaného roku (v termínu 31. 10. 2016) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 05. 2017)
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie. Důležitost investic do VaV je v současnosti zdůrazňována ve všech vyspělých státech i z toho důvodu, že výsledky těchto činností a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. Efektivní alokace finančních zdrojů v této oblasti se neobejde bez znalosti historického vývoje a současného stavu. K určování priorit a směřování budoucích politik v této oblasti jsou proto potřebná kvalitní a spolehlivá statistická data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Publikace přináší základní přehled ekonomických ukazatelů a návyků spotřebitelů pro jednotlivé oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru. Vedle dat ČSÚ jsou v rámci analýzy použity údaje z výstupů profesních organizací. Ucelený souhrn dat ČSÚ, analýz profesních organizací a závěrů z vybraných soukromých studií tak může čtenáři posloužit jako základní úvod do problematiky a nasměrovat ho k dalším relevantním zdrojům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financování vzdělávání v České republice v mezinárodním srovnání
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Tato práce si klade za úkol představit čtenářům různé zdroje dat týkajících se financování vzdělávání v České republice (dále jen ČR) a také některé aktuální publikace a analýzy, zejména ty, které srovnávají situaci v ČR s dalšími zeměmi. Vzhledem k tomu, jaká data jsou k dispozici (resp. na jaká data se již řadu let klade důraz ze strany vzdělávací politiky), zaměří se pouze na formální vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny včetně zdrojů financování a nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro výzkum a vývoj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2013
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny včetně zdrojů financování a nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro výzkum a vývoj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.