Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Česká republika v mezinárodním srovnání: vybrané údaje - 2016
Odbor informačních služeb ; Český statistický úřad
V publikaci najdete 13 tematických okruhů pokrývajících ekonomické, sociální i environmentální oblasti života. Kromě standardních informací o obyvatelstvu, trhu práce, životním prostředí, jednotlivých sektorech ekonomiky a makroekonomických údajích, zejména pak HDP, byly také zahrnuty ukazatele informační společnosti, vybrané regionální indikátory a další.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání: vybrané údaje
Odbor informačních služeb
Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů s vybranými ukazateli. Hlavní z použitých skupin zemí jsou přesně vymezeny níže. Výběr dat se řídil v první řadě zájmem ze strany veřejnosti a také existencí a dostupností údajů v mezinárodních zdrojích
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura v regionálním pohledu
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Regionálně členěné informace o kultuře s důrazem na evidenci zdrojů dat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kraje České republiky - 2010
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Obsahuje základní ukazatele za úroveň NUTS 2 a NUTS 3.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza regionálních rozdílů v ČR 2011
Český statistický úřad ; Odbor informačních služeb
Analýza regionálních rozdílů z pohledu demografického vývoje, trhu práce, životního prostředí, sociální problematiky a dalších oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zdravotnictví v regionálním pohledu
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Demografie a zdravotní stav obyvatelstva, rozmístění, dostupnost a struktura lůžkových a ambulantních zařízení, pracovníci ve zdravotnictví avybrané ekonomické ukazatele (např. výdaje na zdravotnictví). Obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část (vč. kartogramů).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010
Český statistický úřad ; odbor informačních služeb
Publikace navazuje na vydané krajské publikace metodicko-analytického pojednání o vybraných okruzích udržitelného rozvoje v regionech. Aktualizuje časové řady vybraných indikátorů za ekonomickou, sociální a environmentální oblast a poskytuje základní tendence jejich vývoje v jednotlivých krajích České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza regionálních rozdílů v ČR 2010
Český statistický úřad ; Odbor informačních služeb
Analýza regionálních rozdílů z pohledu demografického vývoje, trhu práce, životního prostředí, sociální problematiky a dalších oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.