Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2016
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Ekonomika ČR navázala v 1. čtvrtletí 2016 na úspěšný vývoj vloni, když HDP1 i hrubá přidaná hodnota stouply v meziročním srovnání shodně o 3,0 %. Tempa růstu obou ukazatelů nicméně oslabila (z +4,3 % v roce 2015 u HDP a +3,7 % v případě hrubé přidané hodnoty), neboť se v nich začala projevovat vysoká srovnávací základna 1. čtvrtletí 2015 a pokles investic sektoru vládních institucí související s ukončováním čerpání z evropských fondů v programovém období 2007–2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje a doplněného o mezinárodní srovnání, především se zeměmi Evropské unie. Pokud nejsou v určitých zvolených tématech údaje předchozího roku k dispozici, končí časové řady a jejich hodnocení rokem, za který jsou data naposledy dostupná.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz ; Dubská, Drahomíra
Tři středoevropské země, tj. Českou republiku, Slovenskou republiku a Rakousko, spojuje nejen geografická těsnost a mentální podobnost, ale i několik dalších rysů převážené ekonomické povahy: v současné době velmi silná vazba na německou ekonomiku, co do velikosti ekonomik místo v prostřední třetině žebříčku evropských zemí, znatelná socio kulturní podobnost, aj. Evidentní jsou však i rozdíly, zejména v úrovni ekonomické vyspělosti měřené obvyklými ukazateli, a to v případě Rakouska na jedné straně a ČR a Slovenska na straně druhé.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení výkonnosti ekonomiky České republiky v širším kontextu: Souhrnná data o České republice
Odbor Kancelář předsedkyně ; oddělení svodných analýz
Cílem analýzy, jak už z názvu vyplývá, je zhodnotit výkonnost ekonomiky České republiky v širším kontextu. Konkrétně jde o rozbor dlouhodobých trendů vývoje ekonomiky, což z hlediska dostupných údajů znamená časové řady začínající ve většině případů v první polovině devadesátých let. Kromě této analýzy časových řad je věnován významný prostor i analýze teritoriální, to znamená mezinárodnímu srovnání, v němž je kladen důraz na porovnání vývoje v ČR s vývojem v jednotlivých zemích Evropské unie. I v tomto případě je rozbor omezen dostupností datových zdrojů, protože pouze ve výjimečných případech Eurostat disponuje sadou údajů za všechny země Unie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.