National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Divadlem k vývoji - vývojem k divadlu
Siersch, Clara ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; LOTKER, Howard Scott (referee)
Reflektujeme význam neutrality zkoumáním práce s neutrální maskou jakožto nástroje k docílení utišení výrazu obličeje, čímž se stimuluje fyzické povědomí vnitřního neutrálního centra. Povědomí o těle a fyzická vnímavost vyvíjí základní výhody a vlastnosti pro kreativní vývoj a ve výcviku herce, a také v Gestalt terapii. Soustředení se na předpokládanou neutralitu, kterou se myslí centrální referenční bod, umožňuje exploraci neznámých oblastí osobnosti a charakteru, což se může využít při vývoji nových hereckých rolí a také v řešení osobních konfliktů. Vlastní zkušenosti s představeními s maskami, a s maskami použivanými v terapii se porovnávají s teoretickým pozadím práce s maskou a filozofickými nápady o neutralitě. Předpoklad je ten, že v nicotě je pojmuto všechno. Žádný stres.
Pohyb a kreativita
Golob, Polona ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; RAISOVÁ, Michaela (referee)
Tématem této magistrské práce je průzkum metod a principů pohybové výchovy, která je vyučována na Katedře Autorské tvorby a Pedagogiky (KATaP). Magisterské studium Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku začalo být vyučováno na DAMU v roce 2015. V průběhu dvou let jsou pohybové kurzy vyučovány třemi profesory. Všichni tři mají odlišné pojetí výuky, avšak usilují o společný cíl – aby studenti získali větší povědomí o svým těle a dosáhli lepší kontroly nad každodenními pohybovými návyky, stejnak tak i o pohybu na jevišti. Přestože je program navržen jako obdoba česky vyučovaného programu, různorodost kultury a temperamentu studentů přispěla k určitým obměnám, což představuje velkou příležitost, jakým směrem se obor na katedře vyvíjí. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se zabývají: držením těl, prostorem a představivostí. Každá kapitola zahrnuje popis cvičení, jež bylo součástí kurzu pohybu na KATaPu a které se vztahuje k danému tématu. Zdrojem popisu cvičení, stejně tak úvah a změn, které jsem pociťovala v průběhu a po cvičení, jsou převzaty z mých poznámek a ze semestrálních poznatků. Každá kapitola je podložena publikovanou teorií, jež dodává pohybovým kurzům teoretický základ. Poslední kapitola je věnována průzkumu vztahu mezi představivostí a pohybem a jak tento vztah ovlivňuje hercovu kreativitu. Hlavním motivem pro vznik diplomové práce je můj vděk za transformaci, kterou si mé tělo prošlo během studia na KATaPu. To je důvod, proč se domnívám, že obsah výuky mého oboru je obohacující jednak pro teoretiky, učitele nebo jiné odborníky ve světě múzických umění, stejně tak jako pro lidi, kteří mají jen zájem dozvědět se něco jiného o svém těle.
The dialog in the pedagogical process
Pellarová, Petra ; LÖSSL, Jiří (advisor) ; OSWALDOVÁ, Petra (referee)
The given master’s thesis deals with the process of learning which is based on my own experience. I have taught the movement education in two primary schools, one time in a preparatory class and another in a first class. The experience of acting with inner partner attained at the Department of Authorial Creation and Pedagogy has been inspiring. During the classes I have used this predisposition to confirm that it can be used as one of the basics in pedagogical practice. In this paper I map my journey of a pedagogue. The emphasis is on the group and the role of the pedagogue in it. I am also taking into consideration the influence of movement education on the children and the way they learn through movement, which is a part of their personal growth. The interconnection between dancing and the pedagogical practice was essential for writing this paper.
Movement from within and from without
Tůmová, Michaela ; PILÁTOVÁ, Jana (advisor) ; OSWALDOVÁ, Petra (referee)
In my thesis, I describe and reflex upon working with imagined idea while in movement, as I have personaly experienced it during workshops for actors and dancers and during selected classes offered at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy. My reflections are confronted with experience of a number of other participant of the workshops and with the expressed intentions of a selected number of teachers of these workshops. I deal with questions such as how the work with imagined ideas can influence one's movement, enrich the actor's motoric and expressive palette and how it can shape the way we experience our own body and influence our psychosomatic integrity. The first section of the thesis introduces theoretical background. The second section describes in detail individual exercises with movement based on imagined ideas and it includes also participants'and teachers' reflections and references to other contexts. The third section deals with the use of imagined ideas in movement while creating stage art.
Feldenkrais Method, Breath and Voice
Oswaldová, Petra ; PILÁTOVÁ, Jana (advisor) ; KRÖSCHLOVÁ, Eva (referee)
The scope of the ?Feldenkrais method, breath and voice? dissertation thesis is the process of examining and recording circumstances, under which it is possible to interactively combine elements of movement, breathing and voice in a new approach that is primarily intended for group learning. In introduction, the author describes the theoretical and practical basis and presents main inspiration sources: learning by movement according to Dr. Moshé Feldenkrais and voice upbringing by Libuše Válková. These are followed by the basic terms integrating both approaches that are named in the context of practice and a philosophical overlap
Pedagogical links and connections in approach of M. Feldenkrais and I. Vyskocil
Skovajsa, Jan ; VOSTÁRKOVÁ, Ivana (advisor) ; OSWALDOVÁ, Petra (referee)
The bachelor thesis reveals selected links and connections of pedagogical aspects in approach of Moshe Feldenkrais and Ivan Vyskocil. It also describes their meetings and beginning professional collaboration in the late sixties of the 20th Century that hasn't been recorded yet. The author brings this situation into wider context of their personal and professional biographies that formed their unique approaches in the field of psychosomatic disciplines and somatic education.
Functional pedagogy
Pellarová, Petra ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; PILÁTOVÁ, Jana (referee)
FUNCTIONAL PEDAGOGY Petra Pellarová My thesis deals with the topic of traditional education based on my personal experience. I studied at Duncan Centre Conservatory and spent four years studying dance at university in Essen, Germany. Furthermore, I gained a one-year scholarship to study Balian dance at University in Denpasar, on the island of Bali. In my paper, I have examined my journey from chreche to The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU). I focus on the impact of dance education and the dance-based learning process. My current studies at the Department of Authorial creativity and Pedagogy proved to be a milestone in my education as I was encouraged me to see my dance and pedagogical practice from above which enabled me to blend them together in my own current, and possibly also future, practice.
"Lets not forget how to play ..." ( Meeting child actors performing on stage and playing in films )
Valtrová, Kateřina ; Oswaldová, Petra (advisor) ; Oukropec, Petr (referee)
The main objective of this thesis is to describe the issue showing how to work with children in specific environment such as film and theatre. The text follows similar synopsis as shown by the author herself. Through the theoretical concept to particular work on defined projects, offering us a close view into the children psychology and its main issues, their margins and indicators which are typical for a child personality and its features. This work demonstrates complexity and differences of work from the point of view of film and theatre directors. It also reveals the selection of child actors, experiences from a particular film casting, reflecting the work of an assistant director and dialog couch while shooting a family film. The meeting with children on stage is specified in this thesis by a visit of children theatre studios with a specific approach of their drama teachers. In the end, the most important and crucial is the experience of the author acquired by her participation on direct work with child film and theatre actors.

See also: similar author names
2 Oswaldová, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.