Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Ševčík, Radek ; Frankeová, Dita ; Nunes, Cristiana Lara
Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká koncentrace dusičnanů ve zdivu.
Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Nunes, Cristiana Lara ; Janotová, Dana ; Hauková, Petra
Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům památkové péče pro využití při návrhu a provádění obnovy omítek na historických konstrukcích v nepříznivých klimatických podmínkách. Metodika předkládá informace o specifických vlastnostech vápenometakaolinových omítek, které jsou modifikovány hydrofobní přísadou (lněným olejem) za účelem prodloužení životnosti omítky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mrazuvzdornost vápenných omítek
Janotová, Dana ; Nunes, Cristiana Lara ; Slížková, Zuzana
Příspěvek se zabývá různými způsoby hodnocení zkoušky mrazuvzdornosti provedené podle ČSN 72 2452 na 6 maltových směsích s různými typy pojiva, ve stáří 3 a 12 měsíců. Mrazuvzdornost malt je posuzována na základě dosažených mechanických pevností, součinitele mrazuvzdornosti, změny modulu pružnosti a saturačního koeficientu. Vápenné malty vyhoví velmi tvrdým podmínkám nastaveným normovou zkouškou pouze v případě, že obsahují portlandský cement.
Vliv metakaolinu a lněného oleje na vlastnosti vápenných malt
Slížková, Zuzana ; Janotová, Dana ; Nunes, Cristiana Lara ; Frankeová, Dita
: Zpráva prezentuje výsledky laboratorních zkoušek vápenné malty modifikované přídavkem metakaolinu a /nebo lněného oleje. Jsou posuzovány mechanické vlastnosti, pórovitost, mrazuvzdornost, odolnost vůči krystalizaci NaCl zatvrdlých malt v závislosti na složení a stáří malty.
Frost resistance of lime-based mortars with linseed oil
Nunes, Cristiana Lara ; Slížková, Zuzana ; Janotová, Dana
The recent findings in mortar additives that grant hydrophobic properties to mortars show that by restraining water penetration, damage from frost and salt can be decreased. Improved durability of lime-based mortars with linseed oil addition has been confirmed making the present formula a promising recipe for mortar reconstructions.
Effect of linseed oil on the mechanical properties of lime mortars
Nunes, Cristiana Lara ; Slížková, Zuzana ; Janotová, Dana ; Frankeová, Dita
The effect of linseed oil addition in 1.5% by the weight of the binder was studied in two different mortar mixtures: air lime mortar and air lime-metakaolin mortar. Carbonation and hydration reactions were studied by thermogravimetric analysis and flexural and compressive strength were evaluated along curing time: 14 -90 days.)

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.