National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Rehabilitation of prospective memory in patients after brain injury
Novotná, Dagmar ; Kulišťák, Petr (advisor) ; Krámská, Lenka (referee)
Prospective memory is very important for everyday life of all people. Patients with brain injury often have problems with their prospective memory, the ability to remember what they would like to do in the future and to remember that intention at the right time. Rehabilitation and prospective memory training differ in the literature as well as its efficacy results. The thesis deals with the issues of prospective memory and its rehabilitation with people with acquired brain injury. The aim of this work is to create a summary of existing knowledge about prospective memory, design and implementation of prospective memory training program with patiens with acquired brain injury. The theoretical part of the thesis summarizes basic information about prospective memory, its division and overview of theories. An important part of the thesis is an overview of methods for prospective memory diagnostics. The end of the theoretical part of thesis is about different ways of rehabilitation prospective memory. The empirical part presents the theoretical basis for the cognitive rehabilitation. On this basis a prospective memory training was developed and subsequently tested with patiens with acquired brain injury. The thesis also includes a detailed manual for prospective memory training. The effectivness of the...
Psychological aspects of fashion
Novotná, Dagmar ; Šípek, Jiří (advisor) ; Černíková, Barbora (referee)
The work introduces the summary of knowledge about fashion and its context with psychic processes. The available resources provides an overview study of the issue and presents current research on the importance of fashion in daily life.The first part focuses on theoretical knowledge about the function of clothing and its ability to express social belonging and emotions. It respresents clothing as a mean of communication with the environment too. Another part of the work describes how fashion and garments are related to psychic constituent of personality, especially the self-concept and self-representation. It also narrates the significance of clothing in the process of formation of personality, self-confidence and identity. The work includes a brief view of other areas that are significant to psychological aspects of fashion for human. In conclusion, there is a proposed research project that examines the link between personality type and style of dressing using the MBTI questionnaire. Keywords: Fashion, character, self-concept, communication
Figures in Elena Garros work recollection of Things to Come
Novotná Ouřadová, Dagmar ; Housková, Anna (advisor) ; Fousek, Michal (referee)
Téma postava jejich vztahu k ostatním stavebním prvkům románu jsem si vybrala z několika důvodů. Podle mého názoru vděčí dílo Eleny Garro za svoji nadčasovost z velké části právě postavám. Spojením klasického hrdiny s postavou moderního románu vytváří postavy, které přesahují hranice jednoho díla a jedné epochy. Po hrdinech dávných bájí zdědily mytickou nesmrtelnost, z druhé linie se jim dostalo křehké poetiky moderní literární postavy. Toto spojení z nich dělá univerzální literární postavy, které díky svému bytostně lidskému rozměru dokáží oslovovat i naši současnost. Elena Garro stojí jako spisovatelka i jako žena na prahu nové doby. Ve svém díle podává svědectví o začátku nové epochy. Mexická společnost konce 20. let, do kterých je román zasazen, otevírá otázku vlastní identity a po letech cizí nadvlády hledá svoji vlastní cestu. Na pozadí magického příběhu hlavních hrdinek se odehrává drama společnosti, která stojí před svým přerodem. Elena Garro kritizuje šedé maloměšťáctví, sobectví a zaslepenost, které v jejich důsledku přirovnává k neomalenosti velkých historických gest. Mexiko prochází deziluzí z revolučních bojů a touŽÍ po zavedení pořádku. Starý systém přestává platit a nový ještě nenabyl jasných obrysů. Cítíme nostalgii po dobách minulých, ze které je však zřejmé, že již není cesty zpátky. V...
Optimization of Conversion Process of Financial Statements Compiled in accordance with Czech law regulation to Financial Statements by IFRS
Novotná, Dagmar ; Stárová, Marta (advisor) ; Marta, Marta (referee)
As the name of the thesis suggests, its main objective is based on the optimalization of financial statements prepared pursuant to Czech precepts of law to financial statements pursuant to IFRS (Internation Financial Reporting Statements). The main objective was achieved by partial fulfilment of the objectives, which include analysis of the key differences between the financial statements of the two mentioned accounting systems. Withdrawals were mainly from the accounts and financial statements of the enterprise of SXX s.r.o., the accounting and consolidation of the company´s internal standards and guidelines consolidated whole. The company is a part and an entity of consolidated whole who is one of the world´s leading system suppliers of carton packaging and filling machines for beverages and food. The company transforms dates from its accounting system in the consolidation package, which also operates the parent company. In the light of the analysis were finally processed separate financial statements of the company under both laws. The contribution of the thesis is as outlined in the foundations of theory and practical examples of recognition of selected operations on the actual company, their transformation and the final recognition by the two accounting system.

See also: similar author names
4 NOVOTNÁ, Dana
3 NOVOTNÁ, Daniela
4 NOVOTNÁ, Denisa
4 Novotná, Dana
3 Novotná, Daniela
2 Novotná, Daria
4 Novotná, Denisa
1 Novotná, Dominika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.