Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efektivnost Depa Tábor 70
Melena, Jan ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Novák, Miloslav (oponent)
Cílem diplomové práce je uplatnit dlouholeté zkušenosti z praxe u České pošty, s.p. a zaměřit se na projekt Depo Tábor 70. Zkoumána bude efektivnost z ekonomického pohledu na věc, ale také z pohledu funkčnosti a zkvalitňování poskytovaných služeb. V případě, že by byl nalezen prostor pro zlepšení, bude vytvořen návrh lepšího řešení. Na závěr bude zhodnocení současného stavu a porovnání se stavem předchozím.
Modelování vybraných procesů Úřadu MČ Praha 4
Gerlický, Filip ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Novák, Miloslav (oponent)
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části poskytuje úvod do problematiky veřejné správy a zejména samosprávy. Zabývá se obcemi, jejich legislativou (zákonem o obcích a o Hlavním městě Praze), typy, povinnostmi, orgány a rozdílem mezi samostatnou a přenesenou působností. Uvádí úřad v kontextu eGovernmentu, představuje dva typy členění eGovernmentu a upozorňuje na specifika správních agend, do kterých patří i vydávání elektronických občanských průkazů (eOP). Věnuje se historii a účelu občanského průkazu a povinnostem s ním spojeným. Rozsáhlá část se zabývá eOP, jeho odlišnostmi od předchozích typů, funkcionalitou, výhodami a nevýhodami, které přináší a jeho bezpečností. Popisuje postupy a náležitosti jeho vydávání, navrhuje jeho vylepšení a dívá se na jeho budoucnost. Neopomíjí projekt eOP zhodnotit. Stručně se dotýká procesního modelování. V praktické části je vytvořeno nové člení služeb eGovernmentu a nastíněna podoba zřejmě první komplexní metodiky členění jeho služeb. Je zde vypracován rozsáhlý podrobný procesní model služby vydávání eOP na ÚMČ Praha 4, provedeno měření a vyhodnocení efektivity této služby a zpracováno dotazníkové šetření, zaměřené na názory občanů na elektronický občanský průkaz a postup jeho vydávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
58 NOVÁK, Martin
2 NOVÁK, Matěj
54 NOVÁK, Michal
21 NOVÁK, Miroslav
5 Novák, M.
18 Novák, Marek
58 Novák, Martin
1 Novák, Martin Bc.
4 Novák, Matyáš
2 Novák, Matúš
2 Novák, Matěj
5 Novák, Michael
54 Novák, Michal
54 Novák, Michal
8 Novák, Milan
1 Novák, Milan Bc.
53 Novák, Mirko
21 Novák, Miroslav
2 Novák, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.