Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diagnostika vybrané mostní konstrukce
Novák, Jakub ; Láník, Jaromír (oponent) ; Žítt, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných konštrukcií. Cieľom diagnostiky predmetnej mostnej konštrukcie je teda stanoviť aktuálny stav mostu, ktorý spočíva najmä v overení skutočnej skladby vozovky, stanovení fyzikálno - mechanických vlastností použitého betónu (pevnosť, hĺbka karbonatácie) a vo vybraných prvkoch mostnej konštrukcie zistiť typ, počet a polohu ohybovej či šmykovej výztuže. Na základe vyhodnotenia laboratórnych skúšok je vykonaný statický prepočet vybranej časti mostnej konštrukcie. Finálnym vyhodnotením je zistenie zaťažitelnosti s následným návrhom nevyhnutných a doporučených opatrení pre zachovanie či zlepšenie funkčnosti mostnej konštrukcie.
Popis TDD modelu verze 3.9
Novák, Jakub ; Jiřina, M. ; Benešová, Michaela
Zpráva je závěrečnou roční zprávou pro rok 2018 v rámci Projektu TDD-ČR. Cílem je předat metodiky pro užití modelu jak provozovatelem distribuční soustavy, tak operátorem trhu a dále informovat o aktuálním stavu modelu. Jsou popsány předávané soubory včetně vzorového výpočtu na reálných datech a jejich obsah.
Modulárna priestorová štruktúra z plošného materiálu: Lucca 2018
Novák, Jakub
The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary Art, Lucca, Italy. I present the possibilities of use of carton industry products in an art project.
Stav předaných dat a úprava rozdělení vybraných měření 2018
Novák, Jakub ; Jiřina, M. ; Benešová, Michaela
Zpráva se týká stavu předávaných dat a úpravy rozdělení vybraných měření pro rok 2018 v rámci projektu TDD-ČR. Cílem je informovat o aktuálním stavu dat a navrhnout opatření pro zachování reprezentativity celého vzorku. Jsou uvedena kritéria filtrace dat a navrženy postupy pro přerozdělení vybraných měření.
Objektivizace posturální funkce břišních svalů
Novák, Jakub ; Kobesová, Alena (vedoucí práce) ; Davídek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na objektivizaci posturální funkce břišních svalů. V teoretické části přinášíme přehled poznatků o posturální funkci břišních svalů a souvislost jejich koaktivace s nitrobřišním tlakem. Stručně také uvádíme výsledky studií, které řeší vztah posturální aktivace trupových svalů a problematiky Low Back Pain (LBP). Součástí teoretické části je přehled metod využívaných k měření nitrobřišního tlaku a aktivity břišních svalů v kontextu posturálních funkcí. V této části také představujeme novou metodiku měření aktivity břišních svalů pomocí tlakových senzorů připevněných na břišní stěnu v oblasti třísla a trigonum lumbale, jenž jsme využili při měření. Metodika: V rámci praktické části jsme změřili skupinu 35 zdravých mladých probandů (průměrný věk 21,26let, SD ± 1,62) ve 3 posturálně odlišných situacích v sedě: při klidovém dýchání (KD), v situaci s přidanou externí zátěží, kdy proband držel činku o 20% hmotnosti těla (EZ) a v situaci s volním maximálním zvýšením nitrobřišního tlaku, respektive bráničním testem (BT). Výsledky: Statisticky jsme prokázali, že tlak vytvořený břišní stěnou na oba senzory vzroste v situaci s externí zátěží oproti klidovému dýchání (HA1: pro horní senzor p=0,0079, pro dolní senzor p=0,0009). Stejně tak jsme statisticky prokázali, že tlak...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 NOVÁK, Jakub
74 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
17 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
78 NOVÁK, Jiří
39 NOVÁK, Josef
74 Novak, Jan
39 Novak, Josef
2 Novák, J.
1 Novák, Jakub Štěpán
74 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
17 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
78 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
39 Novák, Josef
74 Novák, Ján
78 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.