Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výživa u termických úrazů
Zemanová, Markéta ; Zajíček, Robert (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Výživa u termických úrazů [Nutrition in Thermic Injury]. Bc. ZEMANOVÁ, Markéta, DiS. Praha, 2017. Počet stránek 84, 2. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Obor: Nutriční specialista Vedoucí práce MUDr. Robert Zajíček, Ph.d Abstrakt V teoretickém úvodu je popsána historie popáleninových úrazů, včetně historie výživy, kritéria dělení popáleninových úrazů, přednemocniční péče a role jednotlivých členů multidisciplinárního týmu, především role nutričního terapeuta. Extrémní hypermetabolismus, který přetrvává i více než rok od úrazu, modifikuje doporučení pro výživu, nejen z hlediska potřeby energie a makronutrientů, ale i mikronutrientů. Je kladen důraz na optimální formu a cestu podání, což se odráží v konkrétních dietních opatřeních na Klinice popáleninové medicíny. Práce shrnuje specifické aspekty výživy pacientů s rozsáhlými termickými úrazy. Cílem praktické části bylo porovnat dynamiku sérových hladin selenu u dvou skupin pacientů při rozdílném typu dávkování a cestě podání ve vztahu k nutriční péči u kritických popáleninových úrazů. V praktické části jsou srovnávány dvě skupiny dospělých pacientů s rozsáhlým popáleninovým traumatem. Indikační kritéria skupin byly věk 18-65 let, rozsah popálené plochy 20 - 45% II a III. stupně, hodnota ABSI, pacienti primárně přijatí na Jednotku...
Efektivita potravinových doplňků pro sportovce
Papanikolaou, Stefan ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje účinnosti vybraných doplňků stravy pro sportovce. Látky, které jsem do své práce zařadil, jsem vybral na základě jejich rozšíření ve vybraných pražských sportovištích, které jsem k tomuto účelu navštívil. Následně jsem k takto vybraným látkám zpracoval systematický přehled s použitím vyhledávacího nástroje PubMed. Z výsledků jsem vyvodil, zda je látka pro sportovce využitelná a zaměřil jsem se i na to, pro které konkrétní jedince se takový doplněk hodí. Většina látek může mít pro sportovce přínos, i když někdy jiný, než bychom mohli zprvu očekávat. Některé látky jsou však vhodné pouze pro určité jedince či pouze za určitých okolností. Práce je spíše rešeršního charakteru a v závěru má jednoduchý a praktický manuál k vybraným účinným látkám. Zároveň tyto látky klasifikuji dle jejich přínosu pro jednotlivé typy sportovců. Klíčová slova: doplňky stravy, sport, sportovní výkon, suplementy, účinné látky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novák, F.A
7 Novák, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.