Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivita potravinových doplňků pro sportovce
Papanikolaou, Stefan ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje účinnosti vybraných doplňků stravy pro sportovce. Látky, které jsem do své práce zařadil, jsem vybral na základě jejich rozšíření ve vybraných pražských sportovištích, které jsem k tomuto účelu navštívil. Následně jsem k takto vybraným látkám zpracoval systematický přehled s použitím vyhledávacího nástroje PubMed. Z výsledků jsem vyvodil, zda je látka pro sportovce využitelná a zaměřil jsem se i na to, pro které konkrétní jedince se takový doplněk hodí. Většina látek může mít pro sportovce přínos, i když někdy jiný, než bychom mohli zprvu očekávat. Některé látky jsou však vhodné pouze pro určité jedince či pouze za určitých okolností. Práce je spíše rešeršního charakteru a v závěru má jednoduchý a praktický manuál k vybraným účinným látkám. Zároveň tyto látky klasifikuji dle jejich přínosu pro jednotlivé typy sportovců. Klíčová slova: doplňky stravy, sport, sportovní výkon, suplementy, účinné látky
Nová synagoga v Olomouci
Novák, František ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Návrh synagogy čerpá na tradičních hodnotách z minulosti, ale je zasazen do přítomné doby moderními prvky, aby vytvořil ideální prostředí pro budoucí práci a rozvoj židovské komunity. V minulosti dosahovaly synagogy větších rozměrů a převyšovaly okolní budovy. Zaujaly tak okamžitou dominancí. Dnešní urbanismus a kapacity synagog nám tuto dominanci nepovolují. Nicméně synagoga má být jiná vzhledem k okolní zástavbě. U navrhovaného projektu se tak docílilo moderním tvarem, rozevřené ruce směřující k bohu. Synagoga se má vyjímat, a tak jako sochy mají své podstavce, i navrhovaná synagoga je usazena na podstavec. Je tak vytvořena plastika volně vložená do okolního rázu.
Kvalita života na domácí parenterální výživě
Hauerová, Nikola ; Meisnerová, Eva (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem kvalita života na domácí parenterální výživě. V teoretické části je stručně popsána nutriční podpora, malnutrice a porovnání umělé výživy. Dále jsou popsány poznatky týkající se parenterální výživy, její indikace, kontraindikace, způsoby podání, komplikace spojené s žilními přístupy a se samotnou aplikací výživy. Další kapitoly jsou zaměřeny na domácí parenterální výživu a poslední část se zabývá pojmem kvality života. Pro splnění hlavního záměru této práce byly vytyčeny čtyři cíle. Prvním cílem bylo zjistit funkční stav pacientů na DPV. Druhým cílem bylo zjistit, jak byli pacienti na DPV spokojeni s podporou nutriční ambulance. Třetím cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu ovlivňují příznaky onemocnění kvalitu života pacientů na DPV. Čtvrtý cíl byl zaměřen na porovnání kvality života u pacientů na DPV se stomií a bez stomie. Výzkumná část je zpracována na základě vyhodnocení anonymního standardizovaného dotazníku zabývajícího se hodnocením kvality života z pohledu samotných pacientů. Výstupem práce je podrobné zmapování problematiky kvality života a upozornění na opomíjené oblasti kvality života u pacientů na DPV. Klíčová slova: umělá výživa, malnutrice, domácí parenterální výživa, kvalita života Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Význam nutriční péče v zařízeních pro seniory
Husová, Kristýna ; Novák, František (vedoucí práce) ; Šnejdrlová, Michaela (oponent)
Podvýživa je běžným a ne zcela odhaleným klinickým problémem v zařízeních pro seniory. Přes značné pokroky v medicíně zůstává významným a vysoce převažujícím veřejným zdravotním problém vyspělých zemí. Včasná identifikace a vhodná nutriční podpora může pomoci zastavit podvýživu a negativní důsledky spojené se špatným nutričním stavem. Riziko podvýživy se zvyšuje s věkem a nízkou úrovní péče. Tato práce předkládá zjištění situace nutriční péče ve vybraných domovech pro seniory prostřednictvím účasti na NutritionDay Worldwide 2015 (nDay) v porovnání s výsledky ve světě. Shrnuje poznání o individuální organizaci a zajišťování nutriční péče ve vybraných domovech. Do projektu nDay konaného dne 19. 11. 2015, jsem zapojila Domov pro seniory v Kolíně, domov pro seniory PRAGOM CS, spol. s r. o. v Pňově-Předhradí a Domov sociální péče Hagibor v Praze. Respondenti daných domovů tvoří 9,4 % podílu respondentů v ČR. Ukázalo se, že tři vybraná zařízení mají v porovnání s obdobnými zařízeními ve světě vyšší výskyt podvýživy. V individuální komparaci jednotlivých domovů měl PRAGOM CS, spol. s r. o. v Pňově-Předhradí a Domov pro seniory v Kolíně ve srovnání s obdobnými zařízeními ve světě vyšší výskyt rizika podvýživy a podvýživy na rozdíl od DSP Hagibor, který měl výskyt rizika podvýživy a podvýživy nižší. Východiskem z...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Novák, F.A
5 Novák, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.