National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Scanning Electron Microscopy and its Applications for Sensitive Samples
Hrubanová, Kamila ; Nováček, Jiří (referee) ; Schröfel,, Adam (referee) ; Krzyžánek, Vladislav (advisor)
Předložená dizertační práce s názvem “Rastrovací elektronová mikroskopie a její aplikace pro senzitivní vzorky” pojednává o problematice rastrovací elektronové mikroskopie v kontextu instrumentálního a metodologického vývoje vedoucího k inovativnímu řešení, které je dobře aplikovatelné zejména v mikrobiologickém výzkumu. Součástí práce je rozprava o historii a současném stavu elektronové mikroskopie (EM) jakožto vědecké zobrazovací a analytické techniky, tato část se nachází v úvodních kapitolách. Nepopiratelný přínos EM v biologických a lékařských oborech je dokazován mnoha citovanými vědeckými publikacemi. Předložená dizertační práce přináší novinky z oblasti přípravy preparátů a kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie (cryo-SEM) vyvinuté na pracovišti Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně. Jedná se především o návrhy a výrobu speciálních držáků vzorků a vývoj nových metodik v oblasti přípravy mikrobiologických preparátů vedoucích k nalezení optimálních parametrů jednotlivých procesů. V experimentální části se nachází ověření metodologických postupů při studiu hydratovaných a na elektronový svazek senzitivních preparátů. Následné srovnání různých přístupů na definovaném biologickém systému z oblasti mikrobiologie přispívá k rozšíření interpretace doposud známých výsledků. Mezi zkoumanými mikrobiologickými kmeny byly biofilm-pozitivní bakterie Staphylococcus epidermidis a kvasinky jako Candida albicans a Candida parapsilosis, jež jsou považovány za klinicky významné, protože se podílejí na vzniku závažných infekcí zejména u imunokompromitovaných pacientů. Dále byl studován vliv růstu biofilmu bakterie Bacillus subtilis na biodeteriorizaci a biodegradaci poly--kaprolaktonových fólií. Vývoj v oblasti cryo-SEM byl aplikován ve výzkumu mikrobů s biotechnologickým potenciálem, jako jsou např. Cupriavidus necator a Sporobolomyces shibatanus.
Use of LumiTRIX projection systems in OOH advertising
Nováček, Jiří ; Chylíková, Hana (advisor) ; Brus, Lukáš (referee)
The aim of this thesis is to explore the possibilities of using the LumiTRIX projection systems in outdoor (OOH) advertising. The first chapter is devoted to the position of outdoor advertising in advertising and marketing in general and to the history, formats and current trends of OOH advertising. The second chapter is dedicated to video mapping and LumiTRIX projection systems. The research can be found then in the third chapter. The possibilities of using LumiTRIX projection systems are explored here by means of individual in-depth interviews with representatives of Czech OOH advertising companies. The research proves that LumiTRIX projection systems can be very well used in outdoor advertising. The research also shows that the LumiTRIX Typhoon projector can be effectively used as a replacement for a "dynamic backlight" technology.
Food quality on the Czech market and its perception by consumers
Nováček, Jiří ; Zeman, Jiří (advisor) ; Filipová, Alena (referee)
The aim of this bachelor thesis is to discover how consumers perceive food quality on the Czech market. The first chapter defines what food quality means, captures the legislative framework of food safety and explains nutritive value and sensory quality. The second and the third chapter are dedicated to the analysis of quality marks and tests of food quality, respectively. The last fourth chapter presents the results of the questionnaire survey.
Upínací systémy dílců u CNC obráběcích center a navržení možnosti zdokonalení
Nováček, Jiří
These diploma thesis is focused on the research of particular camping systems of sections for CNC machining centres. It's focused on the proposal of an improvement of elected CNC machine. The first part consists of a drawing documentation and making of functional prototype of a clamping system. The second part contents theoretical proposal of a new clamping system and consequently the making of a computer model.
Competitiveness of degree courses in Informatics
Nováček, Jiří ; Molnár, Zdeněk (advisor) ; Maryška, Miloš (referee)
The work deals with the competitiveness of degree courses in Informatics. The first part approaches the situation on the market and conditions for graduates of these courses. It follows the latest market trends and shows how this development could affect the study. The work focuses on Informatics at universities in the Czech Republic. The aim is to characterize degree courses and the comparative analysis of the structure of taught knowledge. Individual degree courses are compared with teaching at the University of Economics in Prague and from the analysis comes out strengths and weaknesses of teaching at this school. The analysis results are then confronted with the study of informatics at leading European universities. On the basis of all the comparisons and the differences observed are designed changes to improve the competitiveness of degree courses in Informatics at the University of Economics in Prague.
Will computer overcome human mind?
Nováček, Jiří ; Sigmund, Tomáš (advisor) ; Rosický, Antonín (referee)
The work deals with a question whether a computer can overcome human mind. It summarizes most widespread outlooks on human mind and the current attitude, features most famous reasonings concerning computer and mind, deduces their products and shows difference in computer and human mind. It infers obstacles resulting from this difference which keep a computer from reaching abilities of human mind. Finally there is a speculation why we actually try to do that, what sense it has and where to turn our efforts to gain highest benefit from computer development.

See also: similar author names
7 NOVÁČEK, Jakub
9 NOVÁČEK, Jiří
7 Nováček, Jakub
4 Nováček, Jan
1 Nováček, Jaroslav
1 Nováček, Jindřich
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.