Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením
Čiefová, Martina ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením" je zaměřena na působení ergoterapie na lidi s postižením. Teoretická část řeší problematiku pojmu ergoterapie, pohlíží na její historii a vznik a vymezuje pojem mentální retardace a Downův syndrom. Ve druhé části se zaměřuji na míru pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením. Zjišťuji, jak na ně terapie působí a jestli je pro ně přínosná. V šetření jsem použila metodu pozorování a částečně volný rozhovor. Výsledky pozorování jsou zpracované podrobným popisem klientových dovedností, jejich zhodnocením a doporučením další terapie.
Sociální práce a poskytování sociálních služeb v Republice Sacha pro děti a mladistvé se zdravotním postižením
Egorova, Mariia ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Ve sve bakalařske přaci se venuji přoblematice socialní přace na uzemí Republiky Sacha (Dalnevychodní řegion Ruske fedeřace) s cílovou skupinou - deti a mladiství se zdřavotním postizením. Na zacatku je popis třadicí přo lepsí pořozumení jakutske povaze, vcetne křatkeho popisu histořie řepubliky. Nasledne písu o histořii fořmovaní socialní přace na uzemí řepubliky s řozdelením - do řoku 1917 a od řoku 1917, az po soucasnost. Text zahřnuje popis socialních sluzeb podle zakonu, Ruske fedeřace, křiteřia zdřavotne-socialní posudkove sluzby přo stanovení stupne invalidity, řozboř řuske a jakutske legislativy v oblasti statní socialní podpořy dane cílove skupiny a jejich řodin. Pokřacuji popisem poskytovatelu, socialních sluzeb na uzemí řepubliky přo danou cílovou skupinu. Poukazuji na moznosti pece a vzdelavaní přo zřakove postizene od detství, az do dospelosti, tímto představuji tema zřakove postizenych v řepublice. Vyzkumna cast, byla přovedena technikou řízenych řozhovořu, se studenty obořu socialní přace a socialní pedagogiky na místní univeřzite. Cílem vyzkumu, bylo zjistit vztah studentu, k obořu v kontextu vykonu přofese po absolvovaní. Vysledek ukazal na omezeny pocet cílovych skupin v kompetenci socialního přacovníka, cílova skupina detí je v přofesionalní kompetenci socialních pedagogu,....
Aspekty každodenního života v romské osadě
Demkovičová, Lucie ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Racková, Barbora (oponent)
Cílem této práce je popsat život v romské osadě na základě literatury a následně jej zachytit přímo v realitě a tyto dva pohledy srovnat. V úvodu se věnuji i obecné charakteristice Romů, kdy pak přecházím na specifika romské osady. V praktické části jsem využila metody kvalitativního výzkumu s technikou pozorování a informace z teoretické části ověřuji přímo v praxi. Klíčová slova: Romové, romské etnikum, romská minorita, majoritní společnost, majorita, romská osada
Psychosociální potřeby seniorů v rezidenční péči
Roučková, Lucie ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá psychosociálními potřebami seniorů v rezidenční péči. Teoretická část charakterizuje fenomén stáří jako přirozenou součást lidského života. Seznamuje s přístupem společnosti ke starším osobám a s postavením seniora v rodinném systému. Práce se zaměřuje na saturaci psychosociálních potřeb seniorů v institucionální péči. Zdůrazněna je role sociálního pracovníka při poskytování sociální pomoci těmto lidem. Výzkumná část zjišťuje prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů, jak uživatelé sociální služby vnímají kvalitu svého života v domově pro seniory. Výsledky výzkumu jsou komparovány s názory odborníků, zabývajících se seniorskou tématikou.
Domácí hospicová péče
Ručková, Eva ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče. Je proveden historický exkurz do problematiky, rozebrán právní rámec poskytování těchto terénních zdravotních a sociálních služeb, provedena rešerše rozsahu poskytování těchto služeb v České republice a jsou rozebrány praktické aspekty terénního výkonu služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 NOVÁ, Magdaléna
4 NOVÁ, Michaela
1 NOVÁ, Miloslava
2 NOVÁ, Miroslava
3 Nová, Magdaléna
1 Nová, Marcela
1 Nová, Marcela Běla
1 Nová, Mariana
1 Nová, Marie
2 Nová, Martina
4 Nová, Michaela
2 Nová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.