Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému
Nosek, Vojtěch ; Sodomka, Petr (oponent) ; Klčová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu interních a externích procesů ve firmě BarToBar spol. s.r.o. za účelem vybrání nového informačního systému. Na základě zjištěných poznatků budou doporučeni optimální dodavatelé systému.
Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy
Nosek, Vojtěch
Vojtěch Nosek: Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy Abstrakt: Dizertační práce se věnuje problematice sociálních nerovnoměrností se speciálnímh zaměřením na jejich geografické aspekty. V první části jsou diskutovány teoretické přístupy k dané problematice, rozdílné přístupy k hodnocení nerovnoměrstností, ale také obecně platné pravidelnosti a diskuze literatury. Následuje kapitola věnující se možnostem kvantifikace sociálních nerovnoměrností, s důrazem na možnosti vyčíslení geografických aspektů těchto nerovnoměrností. Vybrané metody jsou dále podrobeny statistickému "modelování" s cílem lépe pochopit a interpretovat dosažené výsledky. Metodologická analýza je následována podrobnou empirickou analýzou v Česku a vybraných okolních zemích. Hodnoceny jsou nejen podrobná data ze Sčítání lidí, osob a bytů z roku 2001, ale také nejaktuálnější možná data. Většina analýz je zpracovávána na velmi podorbných úrovních, v Česku je část empirické analýzy věnována také studiu individuálních dat. V závěru jsou diskutovány hypotézy vytyčené v úvodu práce. Dizertační práce je doplněna o mnohé digitální přílohy.
Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy
Nosek, Vojtěch ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Spilková, Jana (oponent) ; Hurbánek, Pavol (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy Shrnutí dizertační práce Vojtěch Nosek Praha 2010 Vedoucí dizertační práce: RNDr. J. Novotný, Ph.D. 2 Hlavní části dizertační práce: Úvod Teoretický rámec Metody kvantifikace nerovnoměrností a datová základna "Teoretické výsledky" a shrnutí metodologické části práce Výsledky empirické analýzy Závěr Obsah shrnutí 1. Úvod, cíle a struktura......................................................................................................................3 2. Metodické poznámky......................................................................................................................5 3. Vybrané závěry...............................................................................................................................6 4. Vybraná literatura ...........................................................................................................................9 3 1. Úvod, cíle a struktura Nerovnoměrnosti ve společnosti jsou jedním ze základních témat sociálních věd. V českém prostředí byl zájem o sociální nerovnoměrnosti umocněn změnou společenského systému v roce 1989. Studium regionálních...

Viz též: podobná jména autorů
2 Nosek, Vladimír
1 Nosek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.