Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Contracted air transportation within Schengen area - Aerotaxi
Niko, Eduard ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Szabo, Stanislav (oponent) ; Šourek, David (oponent)
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy.
Spolupráce leteckých dopravců
Huňak, James ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Niko, Eduard (oponent)
Práce se zabývá problematikou spolupráce leteckých dopravců. Jsou zde uvedeny její různé formy, které lze v praxi běžně nalézt: od bilaterálních smluv přes globální letecké aliance až po velmi aktuální formu kooperace v podobě fúzí a akvizic. Ty jsou v této práci dokumentovány na konkrétních příkladech významných leteckých společností v Evropě, jež se na saturovaném trhu osobní letecké dopravy rozhodly zlepšit svou konkurenceschopnost sloučením s jiným dopravcem nebo získáním příslušného akciového podílu. Trend koncentrace leteckých společností se pochopitelně nevyhnul ani České republice, z tohoto důvodu je v práci věnována samostatná kapitola týkající se procesu hledání strategického partnera pro České aerolinie, ve kterých získala 44% podíl společnost Korean Air. Jsou zde z různých úhlů pohledu podrobně rozebrány a analyzovány důsledky této transakce včetně potenciálních synergických efektů plynoucích ze spolupráce. Pozornosti autora neunikla ani nedávno navázaná spolupráce Českých aerolinií s konkurenčním dopravcem Travel Service, jenž plánuje vstoupit do vlastnické struktury ČSA nákupem 34% akciového podílu. Analýza potenciálu spolupráce s touto společností je v této práci obsažena rovněž.
Sample solutions according to project methodology, Extreme Programming
Niko, Eduard ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Kunstová, Renáta (oponent)
Práce se zabývá popisem agilní metodiky vývoje informačního systému. Extreme Programming a jeho následné provedení na vybraném projektu. V první části práce je úvod do agilních metodik ve všeobecnosti spolu s teoretickými znalostmi k metodice Extreme Programming. Taktéž se tam nachází slovenský překlad agilního manifestu, který slouží jako osnova pro všechny agilní metodiky. V druhé části práce se nachází popis postupu při vypracování projektu Chat s architekturou klient/server v jazyku Java. Na vypracování tohoto projektu byly použitá právě metodika Extreme Programming. Vývojové prostředí použité v tomto projektu bylo Netbeans 6.8. Další vývojové nástroje využité v projektu jsou: úložiště Subversion na serveru kitscm.vse.cz, testovací framework T2 a Jude Professional na tvorbu diagramů tříd.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.