Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.
Watts, Stephen ; Šoltys, Jiří ; Nedvědová, Petra ; Kadlecová, Věra ; Suchlová, Šárka
Publikace nabízí jednu z možných metod a forem, jak děti v mateřských školách seznamovat (vyučovat) s cizím jazykem - angličtinou.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vyjadřování vlastního názoru na internetu. Reakce čtenářů k článkům na aktuální téma
Nedvědová, Petra ; Holanová, Radka (oponent) ; Chejnová, Pavla (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zaměřuji na výzkum čtenářských reakcí k článkům na aktuální téma. Konkrétní články pochází z internetových zpravodajských serverů. Vybrané materiály podrobuji analýze z hlediska rozličných lingvistických aspektů. V rámci pragmatiky se koncentruji nejprve na oblast psanosti a mluvenosti a zjišťuji, ke které z uvedených forem diskusní příspěvky přiřadit. Po důkladném zvážení docházím k závěru, že se jedná o specifickou formu komunikace umístěnou na hranici mezi psanosti a mluvenosti. Pozornost věnuji také poznatkům konverzační analýzy a jejich aplikaci na vybrané příspěvky, dospívám k zjištění, že reakce čtenářů jsou dialogického charakteru. Toto zjištění následně ovlivňuje terminologii užívanou v diplomové práci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.