Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměna přístupu osvětlování ve filmu s nástupem LED lamp
Nedvěd, Ondřej ; ŠEC, Martin (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
V současné době jsou LED osvětlovací technologie v oblasti osvětlování ve filmu relativně novým prvkem a stávají se konkurencí tradiční osvětlovací technice. Tato práce si klade za cíl určit, jakým způsobem se změnil přístup kameramana a jeho štábu k metodice osvětlování ve filmovém průmyslu s nástupem LED technologie. Pomocí empirické pozorovací metody bude v teoretické části objasněno, jakými technickými výhodami disponují LED zdroje v porovnání s tradičními lampami a jaké je jejich využití. Praktická část bude popisovat zkušenosti kameramanů, kteří ve své praxi LED zdroje využívají. Přínos této práce spočívá ve zjištění, že LED světla jsou už momentálně schopna konkurovat tradičním svítidlům a v mnoha směrech je i předčí.
Stanovení konkurenční pozice podniku Esonic a.s. ve vztahu k hlavním konkurentům
Strnad, Jan ; Kolářová, Blanka (vedoucí práce) ; Nedvěd, Ondřej (oponent)
Cílem této bakalářské práce je stanovit konkurenční pozici podniku Esonic a.s. ve vztahu k hlavním konkurentům na základě provedení finanční analýzy. Obor podnikání společností je průmyslová automatizace, převážně v potravinářském průmyslu. Vzhledem k nízké konkurenci, ve které budu analyzovat tři nejvýznamnější podniky, by měla mít tato práce vypovídající schopnost o celém oboru. Hlavní konkurenti, se kterými budu porovnávat společnost Esonic a.s., jsou Sidat, spol. s.r.o. a ProjectSoft, spol. s.r.o. Na závěr určím finanční situaci společnosti Esonic a.s. a poskytnu informace o jejím konkurenčním postavení v tomto oboru podnikání.
Hodnocení investic do stávajícího podniku
Nedvěd, Ondřej ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Hauser, Vladimír (oponent)
Cílem práce je hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby a provozu datového centra (telehousu). Teoretická část obsahuje základní principy a metody analýzy rizika investičních projektů (bod zvratu, analýza citlivosti), popis přípravy a realizace investičních projektů, plánování finančních toků, určení diskontní míry, možné přístupy k financování investičního záměru, metody hodnocení efektivnosti investic. Praktická část obsahuje analýzu telekomunikačního trhu, Porterův model konkurenčních sil v rámci telekomunikační firmy, specifikaci nákladů projektu, kalkulaci ceny služby Serverhousing, plán nákladů, plán výkazu zisků a ztrát, stanovení čisté současné hodnoty projektu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Nedvěd, Oldřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.