Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voltammetric Determination of Tumor Biomarkers using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection
Makrlíková, Anna ; Matysik, F.-M. ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Three tumor biomarkers (homovanillic acid, vanillylmandelic acid, and 5-hydroxyindole-3-acetic acid) have been determined by flow injection analysis with amperometric detection at screen-printed carbon electrodes in optimum medium of Britton-Robinson buffer (0.04 mol l(-1), pH = 2.0). Dependences of the peaks current on the concentration of biomarkers were linear in the tested concentration region from 0.05 to 100 mu mol l(-1), with the limits of detection of 0.065 mu mol l(-1) for homovanillic acid, 0.053 mu mol l(-1) for vanillylmandelic acid, and 0.033 mu mol l(-1) for 5-hydroxyindole-3-acetic acid (calculated from heights), and 0.024 mu mol l(-1) for homovanillic acid, 0.020 mu mol l(-1) for vanillylmandelic acid, and 0.012 mu mol l(-1) for 5-hydroxyindole-3-acetic acid (calculated fromareas), respectively.
HPLC-ED/UV for determination of vanillylmandelic acid in human urine after solid phase extraction
Makrlíková, Anna ; Dejmková, H. ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
HPLC with electrochemical and spectrophotometric detection (ED/UV) after solid phase extraction (SPE) was used for determination of vanillylmandelic acid in human urine. HPLC-ED was performed at a glassy carbon electrode in a “wall-jet” arrangement in acetate-phosphate buffer at pH = 2.5 and gradient elution (increasing content of\nacetonitrile from 5 to 25% in 10 minutes) was used. Optimized parameters were following: flow rate of mobile phase 1 mL min−1, detection potential +1.1 V, detection wavelength 279 nm, injected volume 20 μL. Dependence of the peak current on the analyte concentration was linear in the concentration range from 10 to 150 μmol L−1, with obtained limits of detection 2.6 μmol L−1 (calculated from peak height) and 1.9 μmol L−1 (calculated from peak area) for HPLC-ED, and 11.0 μmol L−1 (calculated from peak height) and 9.8 μmol L−1 (calculated from peak area) for HPLC-UV.
Hollow-fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Vanillylmandelic Acid
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš
New method of liquid/liquid/liquid hollow fibre based microextraction of vanillylmandelic acid coupled with voltammetric determination is being developed. Selected liquid membranes based on alcohols, aliphatic hydrocarbons and esters were tested. Highest enrichment factor of 2.52 after 30 minutes of extraction was obtained using propyl benzoate, RSD = 18.2 % (n=5). Mechanically and cathodically pretreated (-1000 mV vs. Ag/AgCl/3M KCl, 15 s) boron doped diamond electrode in a miniaturized arrangement was used for DPV determination. LOD = 1.2 micromol/l, RSD = 5.9% (n=10) for a 10 microl extract.
Chování metalothieneinů a fytochelatinů na rtuťových a amalgámových elektrodách
Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš ; Josypčuk, Bohdan
Při použití elektrod AgSAE či CuSAE pro elektrochemická měření s metalothioneiny či fytochelatiny vznikají příslušné Ag-MT, Cu-MT, Ag-PC či Cu-PC komplexy. V čistých elektrolytech a pro nízké koncentrace analytů jsou odezvy lineárně závislé na jejich koncentraci, odezvu je možné zvýšit akumulací při vhodném potenciálu. Pro reálné vzorky je podstatný negativní vliv matrice, který může vést až k nutnosti přípravy nového povrchu a jeho aktivace pro každý jednotlivý záznam.
HPLC-ED/UV with Solid Phase Extraction for the Determination of 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid
Makrlíková, Anna ; Dejmková, H. ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Determination of 5-HIAA in human urine was successfully performed using HPLC-ED/UV with SPE. HPLC-ED is a very sensitive technique, presented method does not need any sample pre-treatment apart from SPE procedure, which replaced filtration of samples of human urine to avoid problems with clogging a HPLC column. The found native\nconcentrations of 5-HIAA in human urine using HPLC-ED with SPE fully corresponds with published normal concentrations in urine (17.8 - 58.3 micromol l-1). The found native concentrations of 5-HIAA were 18.4 micromol L-1 (calculated from peak height). The presented method is fast and could be used for simple\nscreening of human urine, because HPLC-ED/UV allows simultaneous determination of 5-HIAA, HVA, and VMA as important tumour biomarkers.
Aplikace mikro-objemové voltametrické cely pro stanovení doxorubicinu hydrochloridu
Skalová, Štěpánka ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Byla úspěšně otestována aplikace mikro-objemové voltametrické cely na příkladu stanovení protinádorového léčiva doxorubicinu hydrochloridu. Objem analyzovaného vzorku činil 50 mikroL s LOD 0,39 micromol L-1 a LDR 0,4-10 mikromol L-1. Tato mikro-objemová cela byla také úspěšně použita k analýze tohoto analytu v modelových vzorcích pitné vody a lidské moči.
Electrochemical Study of the Supported Iron Oxide Catalysts
Gál, M. ; Horváth, B. ; Navrátil, Tomáš
Propylene oxide (PO) belongs to the group of the most important chemical industrial\nintermediates. It is mainly used for polyurethanes, pharmaceuticals, textile, and detergent\nproduction. In this short contribution we tried to characterize supported iron(III) oxide\ncatalyst with different amount of Fe and to find an optimal iron(III) oxide content for the best\ncatalysts performance. The importance of phase quality on the selectivity of respective\ncatalysts samples is also discussed. Linear sweep voltammetry was chosen for this purpose.\nResults obtained by electrochemical methods are compared with efficiency (selectivity) of\nrespective catalysts.
Supported Liquid Membranes for Hollow-Fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Neuroblastoma Biomarkers
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš
Novel method of three phase hollow fibre based liquid/liquid/liquid microextraction coupled\nwith voltammetric determination of clinical biomarkers homovanillic and vanillylmandelic\nacid is being developed. Wide variety of water-immiscible supported liquid membranes\n(SLMs) were tested. Highest enrichment factors were obtained using butyl benzoate as SLM.\nEnrichment factors for 30 min HF-LPME were 3. 0.74 for HVA and 5. 0.45 for VMA,\nrespectively. Repeatability of HF-LPME of microM HVA or VMA was 19.0% for HVA and\n7.9 % for VMA (n=5), respectively.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Navrátil, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.