Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 181 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
Erbanová, Lucie ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent) ; Kopáček, Jiří (oponent)
Horské říčky v krystalinických oblastech českého pohraničí, které bývají zdrojem kvalitní pitné vody, byly v minulém století vystaveny kyselé depozici z průmyslových emisí. Cílem studie bylo zhodnotit roli podzemních vod při tvorbě odtoku a jejich význam pro zmírnění dopadů kyselé depozice v těchto tocích. Současná kvalita vody v říčkách byla srovnána se stavem v době ustupující kyselé depozice. Podzemní voda celoročně přináší z puklinového kolektoru do povrchového odtoku bazické kationty uvolněné zvětráváním horniny. Tím udržuje určitou úroveň alkality vody v řece. Základní odtok není dotován jen podzemní vodou, je také doplňován vodami z mělčích pater povodí (mělčí podzemní zóna, půdní voda). Kolísající množství mělčích kyselejších vod způsobuje kolísající kyselinovou neutralizační kapacitu (KNK) základního odtoku. Chemismus základního odtoku tedy není stabilní, jak se obvykle uvažuje, a proto nemá ani přesné hranice. pH základního odtoku však stabilní zůstává. Alkalická podzemní voda (kladná KNK) konzumací H+ stabilizuje pH v procesu podobném titraci. Kyselá podzemní voda (záporná KNK) naopak postrádá tlumící kapacitu, a pH odtoku kolísá, stejně jako hodnota KNK. Prudký nárůst koncentrací H+ v odtoku nastane, když objem kyselejší mělčí vody převáží nad objemem podzemní vody. Pufrační kapacita...
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M. ; Jaklová Dytrtová, Jana ; Navrátil, Tomáš ; Marková, A.
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen.
Miniaturized Boron Doped Diamond Film Electrode for Neuroblastoma Biomarkers Determination
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš ; Taylor, Andrew
Cathodically pretreated miniaturized boron doped diamond film\nelectrode was successfully tested for the purposes of in-situ determination\nof neuroblastoma biomarkers after hollow-fibre based\nmicroextraction. Electrode was tested using K3[Fe(CN)6] and vanillylmandelic\nacid as model substances . Limits of detection and\ndetermination are 2.2 and 6.6 mu mol L-1, respectively. Linear range was\n2.2-100 mu mol L-1, repeatability 1.34% (n = 10).
Pilot Experiments With a Micro-Volume Voltammetric Cell for the Determination of Electrochemically Reducible Organic Compounds
Skalová, Štěpánka ; Barek, J. ; Rodrigues, J. A. ; Goncalves, L.M. ; Navrátil, Tomáš ; Vyskočil, V.
A new micro-volume voltammetric cell for analysis of small volumes\nof electrochemically reducible organic compounds was developed\nand tested. The sample (20-100 mu L) is placed in a narrow glass tube\nwith an agar membrane at the bottom and the working electrode is\nimmersed into the sample. The agar membrane, as anion permeable\nlayer, electrically connects the workin g e lectrode immersed in the\nanalysed sample in the glass tube with a large-volume compartment\n(20 mL) filled with Britton-Robinson buffer, where conventional nonminiaturized\nreference and auxiliary electrodes are placed. The system\nwas tested using a polished silver solid amalgam electrode\n(p-AgSAE) as a working electrode. Sodium anthraquinone-2-sulfonate\nwas used as a model compound because it is intended to use this\nsystem to monitor electrochemically reducible organic compounds.
Testing of new electrode arrangements for monitoring of electrochemically oxidisable biologically active organic compounds
Libánský, Milan ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent) ; Šelešovská, Renáta (oponent)
Předložená disertační práce je zaměřena na elektrochemickou charakterizaci a testování nově vyvinutých pracovních elektrod a jejich uspořádání. Tyto elektrody byly vyrobené z čistého atomárního zlata nebo z mikročástic grafitického uhlíku a jsou vhodné pro velkoplošné monitorování různých organických látek; dalším, ale neméně důležitým cílem práce je vývoj nových citlivých voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických látek. Měřící systém cel s integrovanými uhlíkovými kompozitními elektrodami byl vybrán pro vývoj voltametrické metody vhodné ke stanovení homovanilové kyseliny, vanilylmandlové kyseliny a indoxylsulfátu. Tyto biomarkery různých onemocnění lidského těla byly vybrány z důvodu neustálého nárůstu zájmu lékařských laboratoří o jejich stanovování. Navíc, před samotným stanovením indoxylsulfátu byla provedena jeho extrakce na tuhé fázi z matrice lidské moči. Všechny naměřené výsledky byly porovnány s výsledky měření s již standardně používanou uhlíkovou pastovou elektrodou. Zlaté naprašované (metoda fyzikální parní depozice) nanostrukturované filmové elektrody s povrchem modifikovaným různými funkčními skupinami a substráty a zlaté nanostrukturované filmové elektrody naprášené na upraveném PTFE byly vybrány pro testování a elektrochemickou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 181 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Navrátil, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.