Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Nagyová-Tkáčová, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna.
Market segmentation by using marketing data as part of marketing strategy
Nagyová-Tkáčová, Monika ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Jakešová, Patricia (oponent)
Tato práce se zabývá především segmentací trhu, která je důležitou součástí marketingové strategie. Teoretická část je tvořena obecnými poznatky o marketingu, řízení vztahů se zákazníky (CRM), samotné segmentaci trhu a o databázovém marketingu. Praktickou část představuje případová studie, ve které jsou aplikovány znalosti z teoretické části. Cílem práce je představit problematiku segmentace trhu a její důležitost při tvorbě marketingové strategie společnosti. Dále pak zrealizovat segmentaci trhu pro firmu, která se rozhodla zavést na trh nový produkt a na základě výsledků z převáděné segmentace trhu definovat cílovú skupinu a vypracovat návrh s doporučeními pro efektivní komunikační strategie společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.