Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace patentového práva v zemích EU
NIGLIAZZO, Hana
Diplomová práce na téma "Komparace patentového práva v zemích EU", se zabývá právními předpisy v oblasti ochrany patentového práva ve vybraných zemích jako je Německo a Česká republika. V rámci EU dochází v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ke značné harmonizaci legislativy všech členských zemí a ke snaze o vytvoření jednotného právního systému. Práce se zaměřuje zejména na ochranu patentem, který je nejdůležitějším institutem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Vedlejší cíl se pak zaměřuje na identifikaci odpovědných orgánů a zjištění finanční a časové náročnosti na získání patentu. Druhým hlavním cílem je pak vyhodnocení využívání patentové ochrany v rámci českých a německých univerzit a na ni navazující transfer technologií. Praktická část obsahuje analýzu obou vybraných zemí z hlediska patentového práva, platné legislativy, odpovědných institucí a patentových statistik za posledních deset let. Následující kapitola popisuje výsledky výzkumu a vývoje v univerzitním prostředí na třech vysokých školách v České republice a Německu. Porovnání těchto dvou zemí ukázalo na jisté podobnosti, ale také na markantní rozdíly, které mezi nimi v této oblasti jsou. Česká republika nyní také pomalu objevuje výhody patentové ochrany, jejíž výsledky bude možné zhodnotit až s odstupem několika let.
Participace občanů na veřejném životě venkovské obce
NIGLIAZZO, Hana
Práce se zabývá participací občanů na veřejném životě ve venkovské obci. Jedná se o případovou studii obce Čížová. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Literární rešerše tvoří 4 kapitoly, které se věnují zejména charakteristice venkovských obcí v ČR, obecnímu zřízení a analýze komponent volebního systému. Stěžejní kapitola literární rešerše řeší, jaké faktory ovlivňují volební chování a volební účast. Poslední kapitola popisuje občanskou společnost a možnosti sdružování se občanů podle platné legislativy. Praktická část představuje obec z různých směrů. Další kapitola se zabývá analýzou lokálního politického systému, který je v obci této velikosti tvořen zejména kandidáty bez politické příslušnosti. Následující kapitola sleduje volební účast v obci. Bohatý spolkový život v obci popisuje poslední kapitola práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.