Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problém zařazování batolat do zařízení denní péče v ČR
NEUHÖFEROVÁ, Lenka
Práce se zabývá otázkou zařazování batolat do zařízení denní péče. Zohledňuje tři hlavní okruhy. Hledisko psychické potřeby dětí, hledisko zařazování batolat do zařízení denní péče z pohledu samotných zařízení a hledisko postavení rodin v České republice a ekonomických potřeb státu. Cílem práce je diferencovaně popsat z teoretického úhlu pohledu vhodnost zařazování batolat do zařízení denní péče a usoudit na vhodnost či nevhodnost zařazování batolat do zařízení denní péče v České republice.
Pozitivní rodičovství - výchova bez používání trestů
NEUHÖFEROVÁ, Lenka
Práce se zabývá popisem fenoménu výchovy bez trestů a samotným Pozitivním rodičovstvím, jež se danou výchovou zabývá. Vymezuje základní pojmy a definice potřebné pro pochopení daného tématu. Popisuje základní styly rodinné výchovy a vymezuje nevhodné výchovné metody. Odpovídá na otázku proč je užití direktivních metod ve výchově neefektivní. Popisuje další výchovné styly zabývající se výchovou bez užití trestů. Také se zabývá problémem výchovy bez trestů ve vztahu k psychologii morálního vývoje dítěte a k etické otázce problému. Práce je přínosem pro vychovatele a rodiče, jelikož předkládá popis a shrnutí základních výchovných metod bez užití trestů, od kterých se v dnešní společnosti stále více upouští a je tedy důležité vědět, jak ve výchově postupovat bez trestání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.