National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Šípek, Václav ; Němečková, Soňa ; Buchtele, Josef ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce.
Using of the soil arametrisation based on soil samples database in rainfall-runoff modelling
Němečková, Soňa ; Košková, Romana ; Hesse, C.
The soil data processing and the simulations of the hydrological cycle in the Malse river basin using a distributed hydrological model SWIM are described. The Malse basin is situated in the southern Bohemia and it is a part of the Elbe river basin. Two sets of soil parameters were derived, the first one according to the soil samples (of the soil types) in the Malse watershed and the second according to samples from the whole Elbe river basin. The runoff simulations were completed based on both sets of parameters as the sensitivity test of the SWIM model to the soil data.
The simulation of evapotranspiration in the Malse basin using hydrological model SWIM
Košková, Romana ; Němečková, Soňa
This paper presents possibility of simulation of hydrological quatities which are hardly measured, in this case actual evapotranspiration. The distributed hydrological model SWIM has been used. It was dependence of evapotraspiration on several geographical factors that was assessed to prove the simulations.
Application of GIS in hydrologic and hydrodymamic modelling
Jeníček, M. ; Němečková, Soňa
The main aim of this article is to show some concrete applications of GIS tools both in rainfall-runoff models (HEC-HMS, NASIM) and hydraulic models (HEC-RAS). These model systems cooperate with software ArcGIS 9.2.
Case Study Elbe - a Part of the Project NeWater
Košková, Romana ; Krysanova, V. ; Hesse, C. ; Blažková, Š. ; Martinková, M. ; Němečková, Soňa
The central tenet of the NeWater project is a transition from currently prevailing regimes of river basin water management into more adaptive regimes in the future. NeWater identifies key typical elements of the current water management system and focuses its research on processes of transition of these elements to adaptive IWRM. The development of concepts and tool that guide an integrated analysis is the corner-stone of research activities in the NeWater project.

See also: similar author names
2 Němečková, Stanislava
2 Němečková, Sára
12 Němečková, Šárka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.