Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mezinárodní mediace v etnickém konfliktu:
Návrat, Petr ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce)
Práce srovnává dvě mezinárodní zprostředkování etnického konfliktu na Šrí Lance. První, vedené Indií v letech 1983 - 1987 a druhé, iniciované Norskem v letech 2000 - 2002. Seznamuje čtenáře s pozadím etnického konfliktu na ostrově a jeho vývojem do začátku indického zprostředkování. Detailně analyzuje průběh indické a norské mediace. Na základě teoretického rámce stanovuje determinanty úspěšné mediace. Pomocí nichž pak dochází k závěrům reflektujícím příčiny neúspěchu indické mediace a příčiny částečného úspěchu mediace vedené Norskem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.