National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The second life of Zdeněk Nejedlý in Czech historiography and culture
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (advisor) ; Křesťan, Jiří (referee) ; Galandauer, Jan (referee)
Title: The second life of Zdeněk Nejedlý in Czech historiography and culture Author: Mgr. Václav Nájemník Supervisor: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Department: The History and History Didactics Department Keywords: Zdeněk Nejedlý, second life, methodology, reception, historiography, culture, communism, totalitarianism, literature, art, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstract: The following dissertation deals with the "second life" of Czech historian, musicologist, reviewer and politician Zdeněk Nejedlý (1878-1962). Its aim is not to elaborate a new biography, but to describe and analyse the influence of this personality on Czech historiography and culture during the communist totalitarian system. His influence is usually perceived as very strong, but seems to have changed over time, and moreover weakened. An important topic will also be the development of the attitude of historians, writers and other cultural personalities to the personality and work of Zdeněk Nejedlý in the context of Czech history in the second half of the twentieth century. The purpose of the work is to show that the personality of Zdeněk Nejedlý is not the only negative factor that worked for society, but that he himself participated actively in the creation of this image. Finally, it also appears that the "second life" of some of...
Roman Nejedlý and Litomyšl 1871-1901
Nájemník, Václav ; Randák, Jan (advisor) ; Křesťan, Jiří (referee)
Presented thesis inquire into life of teacher, editor and music composer Roman Nejedly. In particular the time period when he worked in Litomysl between 1871 and 1901. Main goal of the thesis was not only to revise factography but also to analyse literature about Roman Nejedly, especially in places, where commentaries were influenced by totalitarian ideology. Roman Nejedly is also father of well known but controversial person of czech history - Zdenek Nejedly. Subject of this study is not just their relationship but also fatherlike effects as positive and negative ideal.
Zdeněk Nejedlý and Litomyšl 1918-1938
Nájemník, Václav ; Zilynskyj, Bohdan (referee) ; Čornej, Petr (advisor)
První cást mé diplomové práce má ukázat a popsat Zdenka Nejedlého jako historika Litomyšle predevším v souvislosti se vznikem dvou monografií o dejinách Litomyšle z let 1903 a 1934. Okolnosti vzniku první knihy mají blízký vztah k vzniku druhé práce a navíc skýtají možnost vzájemne je porovnávat. Nesmíme též zapomenout, že Nejedlý byl historikem svého mesta i díky porádání mestského archivu a publikování nekterých clánku o historii mesta. I tato fakta budu do svého hodnocení zahrnovat. Druhá cást diplomové práce se zabývá spolecenskými a politickými styky Zdenka Nejedlého a má za cíl zhodnotit jeho kulturní aktivity v Litomyšli. Zde pak jsou základem pro anylýzu tri velké výstavy z let 1931, 1932 a 1934, pricemž jsou zmíneny i další kulturní aktivity Nejedlého a jeho spolupracovníku. V neposlední rade se tato práce snaží osvetlit problematiku neudelení zejména druhého castného obcanství Zdenku Nejedlému v roce 1936 a širší okolnosti této skutecnosti. Odhalení této problematiky zapadne do politických styku, jež Nejedlý udržoval ve meste. Základním východiskem mi v této práci bude korespondence Zdenka Nejedlého, kterou vedl s mnoha osobnostmi meziválecné Litomyšle. Korespondence je obcas dosti neformálního rázu a umožnuje sondu nejen do nitra osobnosti Zdenka Nejedlého, ale i lidí, s nimiž ji udržoval. Zde...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.