Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimization of ventilation in the production hall
Myjavec, Patrik ; Uher, Pavel (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with natural ventilation and the practical part focuses on the optimization of the ventilation in the original hall using CFD simulation. One of the solutions is proposed in the design part of the diploma thesis.
Vzduchotechnika výrobní haly
Myjavec, Patrik ; Jelínek, Ondřej (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnického zariadenia pre výrobnú halu, skladovacie priestory a zázemím administratívy. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak aby splňovali prevádzkové, funkčné a hygienické požiadavky na vnútorné mikroklíma. Zariadenie č.1 pre výrobnú halu je navrhnuté tak aby bolo schopné pokryť tepelné straty v zimnom období a tepelné zisky v letnom období. Zariadenie č.2 pre skladovacie priestory slúži k teplovzdušnému vetraniu po celý rok. Zariadenie č.3 pre administratívnu časť je navrhnuté teplovzdušné vetranie doplnené o VRV systém chladenia pre pokrytie tepelnej záťaže v letnom období. Teoretická časť práce je zameraná na prirodzené vetranie, jeho princípy a rozdelenie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.