Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Smejkalová, Markéta ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí pracovněprávních vztahů. Cílem bakalářské práce je doporučit zaměstnavateli TNT Express Worldwide, s r. o. nejvýhodnější způsob vzniku pracovněprávního vztahu z ekonomického hlediska na základě analýzy mzdových nákladů zaměstnanců.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Létalová, Klára ; Nádeníčková, Kateřina (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů spojených s pracovněprávními vztahy. Na základě provedené analýzy současného stavu odměňování zaměstnanců jsou navržena optimální řešení, které vedou k optimalizace mzdových nákladů.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Kouřilová, Martina ; Svobodová, Kamila (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek vybraného podnikatelského subjektu. V poslední části jsou uvedené návrhy, které zlepší zajištění a vymáhání pohledávek.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šestáková, Denisa ; Foukalová, Lenka (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematickou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů, které souvisí se zaměstnáním nových zaměstnanců. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům v pracovněprávních vztazích. Analytická část má za cíl analyzovat mzdové konkrétního zaměstnavatele a na základě toho vybrat nejvhodnější řešení pro optimalizaci mzdových nákladů při vyváření nových pracovních míst.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Konečná, Dana ; MBA, Zdeněk Nezval, (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Popisuje základní pojmy pracovněprávních vztahů, jeho formy a náležitosti. Teoretická část bakalářské práce se věnuje teoretickým pojmům z pohledu právního, ekonomického i daňového. V druhé části bakalářské práce jsou analyzovány pracovněprávní vztahy provozovny zaměstnavatele, na základě kterých jsou navrhnuta opatření vedoucí k optimalizaci mzdových nákladů.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Smržová, Petra ; Křivánková, Petra (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském subjektu a analýza pohledávek včetně jejich zajištění a vymáhání. Na základě zjištěných nedostatků jsou navržena reálná opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace v oblasti pohledávek.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šidlová, Ivana ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, který souvisí s-nedostatkem zaměstnanců. Přesněji řečeno optimalizovat množství zaměstnanců a s tím souvisejících mzdových nákladů. Na základě provedené analytické části budou zaměstnavateli navrhnuta opatření pro optimalizaci počtu zaměstnanců a optimalizaci mzdových nákladů.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Vorlová, Alena ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Další část se věnuje analýze současného stavu odměňování zaměstnanců a analýze příspěvků od Úřadu práce. V závěru jsou navržena optimální řešení, která vedou k ekonomické a daňové úspoře.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Habrdová, Veronika ; Továrková, Hana (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zabývá všeobecnou problematikou vymáhání a zajištění pohledávek z právních, účetních a daňových hledisek. Následující část se věnuje pohledávkám vybrané akciové společnosti, přesněji pohledávkám z obchodních vztahů. Na základě výsledků analýzy současné situace zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti jsou navržena opatření, která by pomohla zlepšit aktuální situaci pohledávek ve společnosti Poda a.s.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Čermáková, Veronika ; Vrbovský, Tomáš (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního a ekonomického hlediska. V analytické části jsou zanalyzovány pohledávky po splatnosti u vybraného podnikatele. Ze získaných informací jsou následně představeny návrhy na efektivní vymáhání pohledávek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Musilová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.