National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Factors affecting the performance of small and medium-sized family business in the wine sector
Murínová, Anastasia ; Gregar, Aleš (referee) ; Korytárová, Jana (referee) ; Váchal, Jan (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v České republice s ohledem na výsledky výzkumu literatury. V důsledku kvantitativního výzkumu byly navíc zkoumány vztahy mezi hlavními konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podniku, a to s ohledem na generační fázi rodinných firem. Otevřené kódování bylo použito v prvním výzkumu. Použití testu Mann-Whitney U umožnilo určit významný rozdíl mezi využitím konkurenční taktiky vybranými rodinnými firmami s ohledem na generační fázi. Aplikací korelační a regresní analýzy výzkum pomohli zjistit vztahy mezi konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podnikání obecně a taky vzhledem ke generační fáze vybraných vinařských rodinných firem v České republice.

See also: similar author names
2 Murinová, Alexandra
1 Murínová, Adéla
2 Murínová, Alexandra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.