Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Temporal gravity changes related to geodynamic phenomena and geomechanical processes
Mrlina, Jan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Pašteka, Roman (oponent)
My Thesis is based on five papers dealing with gravity changes related to various geodynamic, geomechanical and hydrological processes and phenomena. In the first part of the Thesis the gravity changes are defined as a geophysical quantity. The two principal causative parameters are highlighted - variation in elevation of the earth surface, and temporal excess of mass (negative or positive) in the subsurface. I also discuss different groups of parameters and environmental phenomena disturbing the gravity measurements, as the data accuracy is an essential condition of gravity monitoring (4D gravity). I performed a special test with the LaCoste&Romberg D-188 gravimeter in a pressure chamber with notable result showing negligible impact of small and medium size air-pressure variations on this instrument. The calibration stability was proved during two world comparison/calibration campaigns of absolute and relative gravimeters in Sevres, France. The instrument's repeatability was evaluated as 2 μGal (0.02 μm/s 2 ). As well, calibration is being controlled by measurements on the Czech latitude calibration line between Prague and Dolní Dvořiště in South Bohemia. In order to achieve best accuracy we developed special software Drift to control the gravimeter's drift. In principle the software provides a...
Gravimetrický průzkum trasy dálnice D3
Kohout, Milan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Mrlina, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo zjistit, zda se v zájmové lokalitě západně od města Jílové u Prahy vyskytují staré důlní štoly, které by mohly představovat riziko pro budoucí výstavbu dálnice D3. Problém byl řešen za pomoci mikrogravimetrického měření, které probíhalo na ploše 310 x 50 m v síti pěti profilů, z nichž byly tři profily P15, P1 a P-15 paralelní a na ně byly vedeny dva kolmé profily P9290 a P9180. Naměřená data se dále kvantitativně a kvalitativně interpretovala, k čemuž byly použity programy Surfer a GM-SYS. Provedeným průzkumem byly lokalizovány 4 oblasti možného výskytu štol či zlomových linií, které se v dané oblasti vyskytují. Kvantitativní interpretací se na 3 úsecích podařilo vyloučit přítomnost štoly. V případě jednoho úseku se nepodařilo rozlišit štolu od zóny povrchového porušení podloží. Na základě zjištěných údajů byla v zájmové lokalitě vyznačena jedna potenciálně riziková oblast s možným výskytem štoly. Pro přesnější informace by bylo nutné použít detailní plošný mikrogravimetrický průzkum, který může být doplněn elektrickou odporovou tomografií.
Mikrogravimetrický průzkum a monitoring podpovrchových nehomogenit
Spěšný, Marek ; Mrlina, Jan (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
DP - Marek Spěšný Tato diplomová práce má charakter průzkumné zprávy konkrétního území. Úkolem bylo lokalizovat pomocí mikrogravimetrie anomální místa s možnou existencí podpovrchových nehomogenit v prostoru stavby přeložky silniční komunikace, na území, na kterém byla doložena hlubinná i povrchová historická těžba keramických jílů. Gravimetrická měření jsme provedli pomocí relativního gravimetru značky Scintrex model CG-5 AUTOGRAV. Po první etapě gravimetrického měření a po následujících dvou týdnech sanačních prací jsme měli za úkol ověřit jejich úspěšnost opakovaným kontrolním mikrogravimetrickým měřením. Výsledky z obou etap měření jsme zpracovali do formy 4D gravimetrie. Výsledky 4D gravimetrie ukázaly, že navzdory očekávání měřená tíže převážné části zájmového území klesla místy až o 30 ?Gal. Dospěli jsme k závěru, že se tak stalo v důsledku odtoku injektovaného materiálu mimo sanované území, který s sebou strhnul a odplavil část stávajícího zemního materiálu. Naše tvrzení podpořily i výsledky opakované nivelace, které odhalily pokles na území vozovky místy až 3 centimetry.
Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
Kroufek, J. ; Stejskal, M. ; Šebor, G. ; Mrlina, Jan ; Tesař, J. ; Suchý, V. ; Zeman, A.
Na několika místech v Čechách bylo realizováno monitorování emisí zemních plynů, a to metanu, CO2, SO2, Rn a H2S. Ukázalo se, že ani složení plynů, ani jejich emise nelze pokládat za konstantní a lze očekávat, že mohou být ovlivněny jak geologickými procesy včetně zemětřesení, tak i antropogenní činností

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.