Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
Provozní ověření efektivního využívání rybníků o ploše nad 100 ha
Mrkvová, Markéta ; Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Zukal, Jan
Prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není rovnoměrná. Ryby preferují části rybníka v blízkosti krmišť a převážně se zdržují v cca 2/3 plochy rybníka, která jsou jim nejblíže. Kontrolní odlovy prokázaly výskyt průkazně větších ryb na krmištích v porovnání s částmi rybníka mimo ně. Fyzikálně-chemické parametry vody na krmištích a mimo ně se lišily především v závislosti na době, která uplynula od vlastního předložení krmiv. Ryby na krmišti konzumovaly téměř výhradně podávané obiloviny, zatímco ryby mimo krmiště se živily přednostně zooplanktonem. Projekt přinesl doporučení rybářské praxi spočívající v rozšíření rozsahu a střídání krmných míst s cílem docílit lepšího rozptýlení obsádky po celé ploše rybníka a tím i lepšího využití přirozených potravních zdrojů.
Prostorová distribuce kaprů v polointenzivním rybníce
Mrkvová, Markéta ; Zukal, Jan ; Adámek, Zdeněk ; Šútovský, I. ; Jurajda, Pavel
In semi-intensive pond aquaculture, the dietary requirements of the species cultured (mainly carp Cyprinus carpio) are guaranteed through consumption of natural food organisms together with "supplementary" feed inputs. As a result, we hypothesise that carp will utilise the whole area of the pond in their search for those places where natural food is available. To date, there has been no in-depth study on fish behaviour and feeding habits in such ponds, despite the possibility of food competition where fish are stocked at high densities. Such competition could lead to decreased growth in younger fish cohorts, leading to poorer flesh quality. In this study, we use radio-telemetry to provide new information on carp behaviour in a 130ha pond under semi-intensive aquaculture. Our results indicate that fish distribution in the pond is uneven, with fish using approximately two-thirds of the pond area. This behaviour was partly influenced by size-class. Some fish tended to remain at localities where supplementary food was regularly provided, but some of them used both localities with supplementary and natural food. These results should prove useful for improving fish feeding regimes in ponds using a similar semiintensive system to our model pond.
Ichtyologický průzkum poříčních tůní a lagun řeky Labe v úseku Střekov - Hřensko
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Mrkvová, Markéta ; Janáč, Michal ; Šlapanský, Luděk ; Mikl, Libor
Předmětem objednávky (č. W/OO/13/022/12-06) bylo provedení ichtyologického průzkumu na 13 lokalitách poříčních tůní a lagun Labe v úseku od Střekova po Hřensko. Cílem předkládané zprávy je vyhodnotit rybí společenstva a úspěšnost přirozené reprodukce na sledovaných lokalitách a zjistit význam a potenciál jednotlivých lokalit pro ichtyofaunu řeky Labe v předmětném úseku v souvislosti s uvažovanou výstavbou Plavebního stupně Děčín.
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel ; Jurajdová, Zdenka ; Mrkvová, Markéta ; Roche, Kevin Francis ; Šlapanský, Luděk
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR.

Viz též: podobná jména autorů
1 Mrkvová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.