National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Celebrity v reklamě na alkoholické nápoje
Vrátil, Jiří ; Koudelka, Jan (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Cílem práce bylo vytvořit doporučení pro výběr celebrity do reklamy na alkoholické nápoje, respektive tří tuzemských značek (Becherovka, Absinth a Královská medovina). Uvádím použitou metodiku, dále se věnuji vlastnímu výběru značek alkoholických nápojů (proč jsem se rozhodl pro dané brandy) a předkládám stručnou charakteristiku jak nápojů, tak výrobců, pro které mohou být výstupy mé práce zejména užitečné. Následuje výběr charakteristik a vlastností člověka, jež by měly odpovídat image jednotlivých značek alkoholických nápojů a výběr celebrit potenciálně vhodných k propagaci zvolených značek. Poté prezentuji výsledky vlastního marketingového šetření, jehož hlavním cílem byl výběr celebrit vhodných k propagaci výše jmenovaných nápojů (doplňkově jsem pak na základě zmíněného výzkumu určil optimální prostředí pro exekuci reklamy).
Opportunities and threats of brand extension
Konečný, Karel ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Dušková, Dagmar (referee)
Teoreticko-metodologická část se zabývá teorií, architekturou a strategiemi značky, se zaměřením na strategii rozšiřování značky. Aplikační část charakterizuje kategorii tabákových výrobků, analyzuje volbu strategie rozšíření značky jako odezvu na stagnaci značky. Dále podrobně hodnotí novou podznačku Davidoff Neon, jednotlivé prvky marketingového mixu, definuje chyby ve strategii i implementaci a podává doporučení pro marketingový tým. Závěr shrnuje cíle práce a formuluje závěrečná doporučení.
Analýza studentských bankovních účtů
Vrána, Lukáš ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Koláček, Michal (referee)
Cílem práce byla analýza studentských bankovních účtů v České republice. Její součástí byl podrobný popis situace a následné srovnání studentských účtů přítomných na našem trhu. Vytvořil jsem srovnávací model, pomocí kterého jsem identifikoval nejlepší nabídku. Dále jsem provedl dotazníkové šetření majitelů studentských bankovních účtů. Výsledky jednotlivých odpovědí byly zobrazeny ve formě grafického přehledu i s uvedením případného ověření platnosti statistických hypotéz. Na základě takto získaných dat jsem vytvořil soubor doporučení pro marketing studentských bankovních účtů.
Private labels and how they are perceived by consumers
Laštovičková, Lucie ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Private label products encompass all merchandise sold under a retailer's brand. This brand can be the retailer's own name or a name created exclusively by that retailer. Private labels definitely mean for all three concerned parties (producer, retailer and consumer) many advantages, but also some disadvantages.We can divide them into three categories: economy, standard and premium labels. The most developed private label country in Europe is Switzerland. The private label share reaches about 45%. The share of private labels in Czech republic is almost 20%. At present almost all business chains have their own private label. Private labels are most widespread in discount shops The result of my questionnaire research, says: 67% of informants buy private labels regularly. The greatest advantage for consumers is a low price. On the other hand, the disadvantage is their lower quality and unattractive cover.
Implementation of loyalty program in chosen company
Šenitková, Ivana ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
The importance of building longterm relationship with customers has raisen very quickly in companies last years. One of very strong marketing tool is loyalty programme, main topic of thesis, which is used in different parts of business all over the world and experience boom in Czech and Slovak republic these days. Thesis explains theoretical aspects of loyalty, satisfaction and value of customer, and all important components of loyalty programme. Thesis concerns also different types of programmes which are used in retail companies in Czech and Slovak republic. As an example thesis provides detail description of implementation of loyalty club of key player on both domestic and world retail market and his pilot program in Slovakia. Aim of the work is to evaluate the use of loyalty programmes in Czech and Slovak republic, their benefits, disadvantages and success from both side - company and customer. Thesis containts also suggestions and recommendations how to create efficient loyalty programme, as well as own marketing research on customers of analyzed company.
Regulace reklamy
Krásová, Petra ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Práce podává přehled o právní a etické regulaci reklamy v České republice a rovněž seznamuje s výsledky výzkumu "Postoje české veřejnosti k reklamě". Právní úprava je rozdělena na část veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž v rámci každé části seznamuje s nejdůležitějšími právními předpisy regulujícími obsah reklamního sdělení. V rámci etické regulace práce seznamuje s činností Rady pro reklamu a především s projednáváním stížností.
Teorie řízení značky a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Čeřovský, Michal ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Bursíková, Marcela (referee)
Práce popisuje specifika řízení značky a různé přístupy k tomuto řízení. Formou marketingového průzkumu pak hodnotí přístup spotřebitelů ke značce, konkrétně vysokoškolských studentů v ČR.
Marketing research of hypermarket visit rate
Žák, Vítězslav ; Vávra, Oldřich (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Marketingový výzkum, pozorování, zabývající se návštěvností hypermarketu v jednotlivých dnech a časech. Představení instore radia jako reklamního média. Reklama v místě prodeje.
Charakteristika kulturního prostředí Španělska a jeho vliv na marketing
Jendryščíková, Lenka ; Grossmutová, Jana (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Práce popisuje kulturní prostředí Španělska a jak toto prostředí ovlivňuje marketingové prvky, především reklamu a distribuci.
Informace ze statistiky rodinných účtů a jejich pozice v současném výzkumu trhu
Plíšková, Lucie ; Simmová, Hilda (advisor) ; Mottlová, Libuše (referee)
Tato práce poskytuje ucelené informace o procesu tvorby statistiky rodinných účtů v České republice. V teoretické části je zaměřena na charakteristiku marketingového výzkumu trhu a jeho pozici v marketingovém informačním systému. V následující části je detailně popsán proces vzniku statistiky rodinných účtů, výběrem zpravodajského souboru počínaje, přes zjišťování a zaznamenávání údajů, zpracováním výsledků konče. Jsou zde také zmíněny klady a zápory statistiky rodinných účtů. Je zde také nastíněn problém panelového efektu a možné způsoby jeho odstranění. Závěrečná část je věnována využití statistiky rodinných účtu pro státní a následně podnikové účely.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 MOTTLOVÁ, Lenka
4 Mottlová, Lenka
1 Mottlová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.