Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Phenotypic study Huntington's disease TgHD minipigs: Appearance and progress of reproductive and biochemical changes
Bohuslavová, Božena ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Roth, Jan (oponent) ; Petr, Jaroslav (oponent) ; Krylov, Vladimír (oponent)
Huntingtonova choroba (HCH) patrí k nevyliečiteľným ochoreniam s fatálnym koncom. Zaraďujeme ju k monogénnym neurodegeneratívnym ochoreniam. Podľa počtu opakovaní CAG repetícii v géne kódujúcom huntingtín, nástup ochorenia môže byť v detskom veku (5%), strednom veku - najčastejšie (90%) a vyššom veku (5%). Začiatok choroby sa prejaví zmenami v správaní, ku ktorým sa pridružia problémy s koordináciou a pohybom. Neskôr dochádza k psychickým zmenám. Ochorenie končí smrťou. V dnešnej dobe zatiaľ nie je vyvinutá účinná liečba. Doktori momentálne len príznaky farmakologicky utlmujú, ale nelieči sa príčina choroby. Na našom ústave v Liběchove sme v roku 2009 vytvorili model transgénneho miniprasaťa (TgHD) nesúceho N - terminálnu časť ľudského mutovaného huntingtínu (mtHtt). Dostatok potomkov a veľká príbuznosť fyziológie a morfológie medzi prasaťom (Sus scrofa) a človekom (Homo sapiens) nám dáva dostatok možnosti na študovanie zmien v centrálnych nervových orgánoch, ale i v periférnych tkanivách. Ako prvé zmeny fenotypu sme pozorovali reprodukčné problémy TgHD kancov. Preto sa moja práca v prvom rade zamerala na komplexné preštudovanie reprodukčných parametrov TgHD kancov, rovnako ako na ultraštrukturálne, imunocytochemické a biochemické zmeny v tkanivách semenníkov a v spermiách. V tejto práci som...
Manipulating the mammalian oocyte and embryo - Biological and epigenetic aspects
Fulková, Helena ; Hozák, Pavel (vedoucí práce) ; Hampl, Aleš (oponent) ; Motlík, Jan (oponent)
zÁVĚR o Pomocíl@ prctlspciacHm tlstnwýn 'nor't*cfin a S.m$fuft@ínr jsmečrístečněůralnerizovďi epig€Detb*ézmělryběhm aání Uocy6 a během easnéďryqgÉo€Úeu myšiap'rasete. o Sorrčasnějgno izfuiryovďirryrogimiěd'drtiv*meyúosas@ získanýohz oocy6 v tůaémstádiuaánípopřenosujaile. r Zhodnotilijsme vliv uófmýct niúod?rodukce embý na remodelacimdičovskýohg'mons. .'i .' : Tckéjsu-g.ryYůbďi4s&.E!ffi,Í1ffi9 *nteriauoocyu{. v Ífuci diserdd prácejsire sez&@i přetterŇmvývojemnovýchbioúocňno|ogií a epigenetickottrqutacíodeMry.jícísepři po@!ú'ffiq.. ulr. s@rnwéFo5g*y EGful .ffi Y@m pro oUw'.fuiánd.arc0amy'.asak'jqiích použitílze př@kládst i Éi.záchraně ohrožmýchannli (net. poentrífuierspecifického @eia@'e tmeoamfu emj*i€fu. JerŇ* 1iaffi'áBrc{!ébioúecfoologic v$g3.qijiv qg'}řsÉ s.ryia @bry$p! prob!€m'Q.}.Iarkr{gustrm' v přípdě vytžidv bumfonímedicíně'jsouzdei probl@y #é. Tle.dÍÚEčoostivšd<nolze podcďovaL l l t _ " .il _ \,
Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development
Šušor, Andrej ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent) ; Petr, Jaroslav (oponent)
ZÁvĚnv U savčíchoocytůjsme ana|yzovali expresi a regulaci eukaryoticlcýchiniciaěníchfaktoruajejich ďrnity k ,methylSefaróze v invitro podmínkách.V nďí laboratořijsmeoptimalizovaliprotokol pro produkci partenogeniclcýchembryí,která sloužilajako modelpro studiumčasnéembryogeneze. Metoda protilátkovéhomikročipunám umožnilasledovat regulaci signálních drah, primrárněv pruběhu meiózy praseěích oocytůa takéu druhůjakojsoubovinní,žabía oocytyhvězdice. Proteomická ana|ýza zrqicích oocytů nám umoŽnila identiťftovatdůležitouregulačnímolekulu UCH-LI, která byla následnédetailně sfudovánaa úspěšněbyla odkryta její speciťrcká role v průběhumeiózy av procesufertilizace. I6
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Double strand DNA breaks response in Huntington´s disease transgenic minipigs
Vaškovičová, Michaela ; Šmatlíková, Petra ; Herbert, A. ; Motlík, Jan ; Šolc, Petr
Huntington’s disease (HD) is progressive neurodegenerative disorder caused by presence of CAG expansion in the huntingtin gene, which gives rise to mutated form of huntingtin protein (mHtt). There is a strong evidence that DNA damage response is compromised by presence of mHtt in cells and increase of double strand DNA breaks (DSBs) is an early event in HD pathology. It was shown, that level of γH2AX is significantly higher in R6/2 mice compared to wild-type animals. Moreover, level of γH2AX is higher also in striatal neurons and fibroblasts of human HD patients. Furthermore, protein p53, key player in DNA damage response, is hyperactivated in cells expressing mHtt and inhibition of p53 or ATM ameliorates phenotypes of HD animal models. However, exact mechanism of mHtt action is not clear and therefore further investigation of mHtt effects on DSBs response is very important for the understanding of HD pathology.
Oxidative stress in primary porcine fibroblasts expressing mutated huntingtin
Šmatlíková, Petra ; Askeland, G. ; Vaškovičová, Michaela ; Klíma, Jiří ; Motlík, Jan ; Eide, L. ; Ellederová, Zdeňka
Molecular events, such as protein aggregation, mitochondrial dysfunction, and transcriptional dysregulation have been linked to Huntington’s disease (HD) pathogenesis. Oxidative stress has been considered as one of the key players in disease progression. Though, it is still not clear whether oxidative stress causes HD, or if it is a consequence of other primary events.
Mitochondrial phenotype in minipig model transgenic for N-terminal part of human mutated huntingtin
Hansíková, H. ; Rodinová, M. ; Křížová, J. ; Dosoudilová, Z. ; Štufková, H. ; Bohuslavová, Božena ; Klíma, Jiří ; Juhás, Štefan ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan ; Zeman, J.
Huntington’s disease (HD) is neurodegenerative disorder caused by an abnormal expansion of CAG repeat encoding a polyglutamine tract of huntingtin (htt). It has been postulated that mitochondria dysfunction may play significant role in the pathophysiology of the HD. But it is still not known yet in detail how mitochondria are able to cover energy needs of the cells during the progression of the HD.
Evaluation of strategies for humanization of the entire porcine HTT locus
Vochozková, Petra ; Klymiuk, N. ; Wolf, E. ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan
Because fully suitable large animal models are still lacking for Huntington´s disease, we would like to generate a new minipig model which will have an entirely humanized HTT locus. Given the large size of the HTT gene (approx. 160 kb) we will test two different approaches to humanize the porcine HTT locus in porcine kidney cells (PKCs).
Establishing preclinical proof-of-concept of gene therapy for Huntington disease
Miniariková, J. ; Juhás, Štefan ; Caron, N. ; Spronck, L. ; Vallés, A. ; De Haan, M. ; Blits, B. ; Ellederová, Zdeňka ; van Deventer, S. ; Petry, H. ; Southwell, A. ; Déglon, N. ; Motlík, Jan ; Konstantinová, P. ; Evers, M.
Huntington disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by a CAG trinucleotide repeat expansion in the HTT gene. The translated expanded polyglutamine repeat in the huntingtin protein is known to cause toxic gain-of-function, affecting numerous cellular processes. Our approach involves a new therapeutic modality by developing a single (one-time) treatment for HD based on a gene therapy lowering the expression of the toxic huntingtin using the RNA interference (RNAi) mechanism. Huntingtin lowering is achieved using gene transfer of a cassette encoding an engineered microRNA targeting human HTT, delivered via adeno-associated viral vector serotype 5 (AAV5-miHTT).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.