Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Styl vedení a efektivita práce ve vybrané pracovní skupině
Motúzová, Michaela ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Práce se zabývá stanovením a analýzou stylu vedení ve vybrané pracovní skupině, spokojeností zaměstnanců a zjištěním efektivity práce. Dílčím cílem bylo rozdělení zaměstnanců na spokojené a nespokojené a u každé z těchto skupin určit faktory, které jejich spokojenost nejvíce ovlivňují. Teoretická část práce obsahuje poznatky z psychologie a sociologie se zaměřením na definice pracovní skupiny, styly vedení a efektivitu práce. Praktická část shrnuje vlastní výzkum autorky, na základě kterého analyzovala styl vedení, spokojenost pracovníků s různými aspekty stylu vedení a s ostatními faktory, které do určité míry ovlivňují jejich celkovou spokojenost, globální efektivitu a individuální efektivitu jednotlivých pracovníků. Na závěr byla zjištěna celková efektivita práce vybrané skupiny.
Differences in the valuation of assets and liabilities in the Czech and Slovak accounting
Motúzová, Michaela ; Sklenár, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou oceňování a rozdíly mezi oceňováním v české a slovenské legislativě. Cílem práce je poukázat na důležitost oceňování, charakterizovat oceňovací základny, stručně objasnit oceňování jednotlivých položek aktiv a závazků a zároveň charakterizovat vzniklé rozdíly mezi oceňováním podle české a slovenské úpravy. Pro kompletní popis je součástí práce i oceňování v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.