Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení lidí v multikulturním prostředí
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo definovat a analyzovat klíčové aspekty manažerské práce v multikulturním prostředí, v jednom z útvarů centra sdílených služeb, nadnárodní společnost se sídlem v Praze v České republice. Další cílem práce bylo definovat základní kompetence úspěšného manažera, který řídí výkon zaměstnanců v multikulturním oddělení, a poskytuje doporučení pro zlepšení výkonnosti managementu v klíčových aspektech manažerské práce, jako je komunikace, motivace, řízení výkonu a multikulturní vedení. Tvrdí se, že přítomnost interkurentních interakcí mezi vedoucími oddělení a jejich podřízenými, má dopad na efektivitu manažerské výkonnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část práce zkoumá teoretické koncepty týkající se kultury, komunikace, motivace a vedení ve vztahu k multikulturním specifikům daného prostředí. Ve druhé části,jsou prezentovány použité výzkumné metody, je prezentovány provedena analýza výzkum a jeho výsledky. Dále v praktické části jsou definovávané doporučení navazující na analyzované aspekty manažerské práce, kterých zavedení by vedlo k vyšší efektivitu manažerské výkonnosti a dál k celkové výkonnosti oddělení.
Faktory prosperity společnosti Draco
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Müllerová, Jana (vedoucí práce) ; Srpová, Jitka (oponent)
Tato práce zabývá se analýzou a na zjištění faktorů, které v oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančním řízení, přispívají k prosperitě podniku, ale také na odhalení faktorů, které prosperitu tohoto podniku ohrožují. Cílem práce je posoudit faktory prosperity společnosti Draco a navrhnout doporučení pro oblast managementu, finančního řízení, marketingu a řízení lidských zdrojů směřující ke zvýšení prosperity společnosti v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definované hlavní specifika malých a středních podniků v analyzovaných oblastech. V praktické části práce je provedená analýza polského velkoobchodu s kancelářskými potřebami, podniku Draco, ve všech zmíněných oblastech, výstupem této analýzy jsou krátkodobá a dlouhodobá doporučení vedoucí k zvýšení prosperity podniku Draco.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.