Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tools for generating and editing of 2D terrain
Mocný, Ondřej ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Plch, Tomáš (oponent)
Unity je nástroj pro tvorbu her používaný velkým množstvím vývojářů. Jednou z jeho chybějících funkcí je širší podpora pro dvourozměrné hry, obzvlášť v oblasti editace a generování dvourozměrného terénu. Cílem této práce je tyto funkce navrhnout a implementovat uvnitř prostředí Unity. V práci se nejprve zabýváme analýzou problému, na jejímž konci je sestaven seznam požadavků na výsledný nástroj. V další části detailně popisujeme prostředí Unity pro získání představy o tom, jak je možné nástroj implementovat uvnitř tohoto prostředí. Dále navrhujeme program z pohledu programátora a zabýváme se reprezentací dat uvnitř Unity. Velkou část práce věnujeme rozboru různých algoritmů pro generování terénu. Nakonec popisujeme návrh a implementaci uživatelského rozhraní s využitím znalostí získaných při rozboru prostředí Unity.
Real-time fyzikální simulace pro mobilní zařízení
Mocný, Ondřej ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám implementací knihovny pro fyzikální simulaci na mobilních telefonech. Uvádím několik možných přístupů k problému, ze kterých jeden vyberu a popíši důkladněji. Dále se zabývám obecnými postupy optimalizace programů určených pro mobilní telefony s cílem zrychlit implementovanou simulaci. Nakonec uvádím příklad použití simulátoru, na kterém demonstruji jeho výkon a použitelnost v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.