Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná – realizační projekt prací
Švagera, O. ; Bukovská, Z. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Waclawik, Petr ; Sosna, K. ; Havlová, V. ; Zuna, M. ; Jankovský, F. ; Filipský, D. ; Chabr, T. ; Navrátil, P. ; Mixa, P. ; Soejono, I. ; Laufek, F. ; Kříbek, B. ; Leichmann, J. ; Zeman, J.
Realizační projekt prací shrnuje plánované práce, jejich postup a návaznost v rámci prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a zpracovávané Společností Hluboké horizonty Rožná. Cílem je objasnění významu a prostorového ovlivnění horninového prostředí přítomností významnější tektonické zóny pro účely lokalizace a bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště.
Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – podrobný věcný a časový harmonogram prací
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Mixa, P. ; Uhlík, J. ; Vavro, Martin ; Maryška, J. ; Černík, M. ; Vašíček, R.
Tato zpráva obsahuje Podrobný věcný a časový harmonogram prací ZL Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, zaměřeného na hodnocení vhodnosti lokalit pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO na základě archivních informací, , také na základě průběžných výsledků ze probíhajících projektů a geologického průzkumu prováděného pomocí metod prováděných z povrchu. \nLokality budou hodnoceny podle následujících charakteristik, důležitých pro dlouhodobou bezpečnost:\n1) Popsatelnost a predikovatelnost lokality\n2) Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí\n3) Stabilita lokality (seismické, klimatické, vertikální pohyby, postvulkanické jevy)\n4) Pravděpodobnost intruze/invaze člověka do úložiště\n5) Transportní vlastnosti horninového prostředí\n6) Slučitelnost horninového prostředí s navrženým systémem inženýrských bariér\nŘešení bude probíhat v 5 etapách\n1) Podrobný věcný a časový plán řešení projektu \n2) Hodnocení lokality Čihadlo (první fáze)\n3) Hodnocení ostatních lokalit (první fáze)\n4) Hierarchie kritérií či indikátorů vhodnosti lokalit a způsob hodnocení lokalit \n5) Hodnocení lokalit (druhá fáze)\nŘešení projektu je zajištěno účastí širokého týmu řešitelů, kteří buď participují na řešení probíhajícího projektu Výzkumná podpora hodnocení lokality, nebo splňují vysokou kvalitu odborné erudice.\n
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V rámci všech témat jsou podrobně popsány dosažené výsledky a průběh projektu.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V úvodu jsou popsány dosažené výsledky za jednotlivá témata. Ve druhé polovině jsou uvedeny publikované výstupy projektu.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním. V úvodu zprávy je stručně srhnut stav prací, použité metodiky a očekávané výstupy. Ve druhé polovině jsou uvedeny publikované výstupy projektu.
Příspěvek ČR ke zjištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě‚ paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Mixa, Petr
Projekt je rozdělena čtyři dílčí témata. A: Geologické a geomorfologické výzkumy spojené s rekonstrukcí vývoje krajiny zahrnuje dílčí úkoly A-1: geologické mapování ostrova James Ross jako základ geo-vědního poznání vývoje krajiny, A-2: paleoklimatologickou a paleogeografickou rekonstrukci holocenního vývoje zalednění oblastí a globálních změn na hranici křída/terciér, A-3 rekonstrukce nejstarších geologických procesů vzniku oblasti. Téma B: Klimatologické výzkumy - sledování ozonu a UV záření zahrnuje dílčí úkoly B-1: Využití měření spektrální intenzity UV záření pro operativní hodnocení pole UV-Indexu v oblasti Anarktidy, k validaci satelitních měření UV a UV modelů, B-2: Využití měření celkového ozonu a vertikálního Umkehr profilu ozonu pro operativní hodnocení stavu ozonové vrstvy a k validaci satelitních měření ozonu, B-3: Zavedení pravidelných měření celkového ozonu a spektrálního UV-záření na ostrově James Ross (česká výzkumná stanice v Antarktidě) a on-line přenos naměřených dat k zpracování SOO v Hradci Králové. Téma C: Příspěvek k ekologii antarktické avifauny - populační dynamika a hnízdní biologie avifauny ostrova James Ross, Indikace ochrany místních populací avifauny a tuleňů. Téma D: Environmentální výzkumy - polutanty v půdách, sněhu a ledu v oblasti ostrova James Ross a jejich chování. Moderně pojaté výzkumy podstatným způsobem příspívají k poznání vývoje klimatu, dokládají antropogenní znečištění antarktického kontinentu a jsou důležitým příspěvkem ke klimatickým glaciologickým pozorováním.
Geologický výzkum Antarktidy
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Holub, František V. ; Kadlec, Jaroslav ; Svojtka, Martin ; Máčka, Zdeněk ; Jeřábek, Petr ; Žák, Jiří ; Lexa, Ondrej ; Klán, Petr ; Košler, Jan ; Mlčoch, Bedřich ; Nývlt, Daniel ; Mixa, Petr
Závěrečná zpráva popisuje výsledky čtyřletého projekt, kterých bylo dosaženo v jednotlivých dílčích úkolech: 1. Studium zdrojových oblastí a glacifluviálních a morénových sedimentů na ostrově James Ross ve vztahu k paleoklimatologickému a paleogeografickému vývoji oblasti; 2. Organické průmyslové polutanty - jejich koncentrace, chování a degradace v prostředí Antarktidy; 3. Geomorfologický výzkum kamenných ledovců, periglaciálních a paraglaciálních fenoménů na ostrově James Ross; 4. Podrobné geologické mapování území projektovaného biologického monitoringu; 5. Tektono-metamorfní vývoj hornin akrečního prizmatu Trinity Peninsula Group; 6. Magmatické stavby antarktického batolitu (sev. část Graham Land) a způsob jeho vmístění; Sedimentologický a geomorfologický záznam zalednění na ostrově James Ross a jejich korelace s vývojem zalednění v průlivu Prince Gustav.
Geologický výzkum Antarktidy
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Klán, Petr ; Máčka, Zdeněk ; Košler, Jan ; Mlčoch, Bedřich ; Nývlt, Daniel ; Jeřábek, Petr ; Žák, Jiří ; Lexa, Ondrej ; Mixa, Petr
V roce 2005 proběhly dvě terénní expedice. Hlavními cíli v této etapě byl geologický výzkum v širším okolí stavby stanice, který navazoval na předchozí, loňskou etapu a zahrnoval témata: Podrobné geologické mapování území širšího okolí budoucí stanice pro potřeby projektovaného biologického monitoringu; Studium zdrojových oblastí tillů a glacifluviálních sedimentů na ostrově James Ross ve vztahu k paleoklimatologickému a paleogeografickému vývoji oblasti; Geomorfologický výzkum kamenných ledovců, periglaciálních a paraglaciálních fenoménů na ostrově James Ross; Vývoj zalednění na ostrově James Ross, studium glaciálních a glacimarinních sedimentů terciérního i kvartérního stáří a zalednění; Paleoklimatická rekonstrukce během holocénu; Organické průmyslové polutanty - jejich koncentrace, chování a degradace v prostředí Antarktidy.
Geologický výzkum Antarktidy
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Lisá, Lenka ; Holub, František ; Elster, Josef ; Štípská, Pavla ; Košler, Jan ; Mlčoch, Bedřich ; Nývlt, Daniel ; Mixa, Petr
Hlavním cílem projektu v tomto roce byl geologický výzkum v širším okolí budoucí stanice pro potřeby projektovaného biologického monitoringu: Podrobné geologické mapování území; Studium zdrojových oblastí tillů a glacifluviálních sedimentů na ostrově James Ross ve vztahu k paleoklimatologickému a paleogeografickému vývoji oblasti; Geomorfologický výzkum kamenných ledovců, periglaciálních a paraglaciálních fenoménů na ostrově James Ross; Vývoj zalednění na ostrově James Ross, studium glaciálních a glacimarinních sedimentů terciérního i kvartérního stáří a zalednění. Byly realizovány tyto práce: geologické mapování v měřítku 1 : 25 000; Podrobná geologická dokumentace; Odběr horninových vzorků.

Viz též: podobná jména autorů
7 Mixa, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.