National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Advanced methods of application of thermal techniques in the design of heating buildings
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (referee) ; Horák, Petr (advisor)
The diploma thesis is divided into three parts. The first part is theoretical devoted to the introduction of BETONG building material. And next It is also devoted to themes of low - energy buildings and nearly zero-energy buildings, heat sharing and thermal comfort. In the second part is the concept of the heating system elaborated in three variants of the design in the scope of the study for the new family house. The third part is devoted to use of shell blocks of the BETONG with internal contact insulation compared to other masonry systems.
Heating with a heat pump
Mikoláš, Petr ; Počinková, Marcela (referee) ; Horák, Petr (advisor)
The bachelor's thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and deals with history, principle of function and distribution of heat pumps and general description of solar systems and collectors. The second part is computational, which deals with the design of heating in an apartment house. It solves the design of the low temperature heating system with the air-water heat pump cascade and the design of the solar system for hot water. The last part is the project, which contains the elaborated technical report and the project documentation.
The Segmentation of Clients of Commercial Banks in the Czech Republic And the Proposal of the Product Portfolio For the Selected Segment In Eyes of the Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna
Mikoláš, Petr ; Koudelka, Jan (advisor) ; Svoboda, Libor (referee)
Diplomová práce zkoumá problematiku segmentace trhu. Přístupy k segmentaci trhu jsou nejprve popsány obecně a následně aplikovány na bankovní trh v České republice. Na bankovním trhu jako jeden ze subjektů působí také Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna. U tohoto subjektu je vybrán určitý segment klientů - majitelé vkladních knížek, ve kterém jsou analyzovány případné možnosti segmentace a jsou učiněny závěry včetně navržení produktového portfolia pro tento segment.

See also: similar author names
2 Mikoláš, Pavol
1 Mikoláš, Petr Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.