Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vodní nádrž "Cesta myslivců": biologické hodnocení
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Samková, Věra
V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické hodnocení lokality Vysoké Chvojno - Sádky "Zámeček"
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Mocek, Bohuslav
Průzkumem bylo zjištěno 143 druhů vyšších rostlin, z toho 1 silně ohrožený (Sorbus torminalis), 2 ohrožené (Galium wirtgenii, Ulmus minor) a 3 vzácné (Cerastium lucorum, Festuca filiformis, Galium boreale). 5 běžných druhů vážek, indikační druh strumičník zlatooký, 159 druhů motýlů,cca 30 druhů brouků, 6 druhů obojživelníků a 2 druhy plazů, z toho podle zákona č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č. 395/1992 1 druh kriticky ohrožený, 4 silně ohrožené, 2 ohrožené.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.