Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Searching for Styles of National Architecture in Habsburg Central Europe1890-1920. Art Nouveau and Turn-of-the-Century Architecture as Nation-Building
Veress, Dániel ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Michaud, Eric (oponent)
Český abstract Hledání národního architektonického stylu v habsburské Střední Evropě 1890-1920 Národní hnutí a architektura na přelomu století Středoevropská národní hnutí na počátku 20. století významně zasáhla také do architektury. Ve jménu národních idejí docházelo ke snahám o vytvoření specificky národního architektonického slohu, který by reflektoval unikátní národní charakter. Historikové architektury, inspirováni vývojem na poli sociálních a kulturních dějin, se výzkumu vlivu nacionalismu na architekturu věnují od 90. let minulého století. Politický a mocenský vzestup evropských národních hnutí před První světovou válkou a souběžný posun od historismu k secesi v architektuře se stal v tomto smyslu jedním z nosných témat. Zpracování však v drtivé většině zůstávalo limitováno na konkrétní národní hnutí. Tato práce se pokouší překonat dominanci národní perspektivy. S využitím metodologie komparativních dějin souhrnně zpracovává tři případové studie. Na přelomu století maďarská, polská i česká inteligence usilovala o vytvoření národně specifické architektury. V Maďarsku příhodné politické uspořádání umožnilo rychlé a široké přijetí národního stylu, vycházejícího ze secesní estetiky a spojovaného zejména s architekty Ödönem Lechnerem či Bélou Lajtou. V polském a českém případě k rozvinutí národního stylu...
Preservation History of Art Nouveau Heritage in Hungary, Czech Lands and France
Zámbó, Lilla ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Michaud, Eric (oponent)
Historie péče o secesní památky jako kulturní dědictví v Maďarsku, českých zemích a Francii. Lilla Zambó Tato diplomová práce pojednává o vývoji památkové ochrany nejvýznamnějších architektonických děl secese z pohledu odlišných ideologických a politických systémů Maďarska, českých zemí a Francie ve 20. století. Hlavním cílem práce bylo zkoumat vlivy secese ve společnosti a naopak prostřednictvím různých postupů při ochraně památek a při úspěšných rekonstrukcích památkových objektů, které můžeme sledovat ve významných "secesních městech" Evropy, jimiž jsou Budapešť, Praha, Nancy a Štrasburk. Secesní sloh (1890-1914) se zrodil jako reakce na akademické školy na konci devatenáctého století a rychle se šířil díky propagaci nového programu v architektuře, díky svému specifickému estetickému, sociálnímu a politickému obsahu. Aby mohlo uspokojit potřeby "moderní" doby a vytvořit lepší prostředí pro lidi, Art Nouveau se rozešlo s předchozími dominantní historickými tendencemi, a to nejen intelektuálně, ale také v uplatněním nového designu a nových dekoračních prvků. Tak díla secese formovaná na základě mezinárodní praxe, ale současně lokálně unikátní a bezprecedentní, byla zcela odlišná od dominantních eklektických obrazů měst, což je jen jeden z faktů, proč byla kritizována jak současníky tak následujícími...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.