Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká ženská lobby na Facebooku: případová studie prezentace témat a cílů
Svatošová, Michaela ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Štogrová Jedličková, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat na příkladu síťové organizace Česká ženská lobby (ČŽL), jaká jsou zásadní témata současného ženského neziskového sektoru, a jak jsou komunikována prostřednictvím sociální sítě Facebook. Práce neopomíjí také to, jaké jsou na ně ohlasy z řad uživatelské skupiny. Na základě těchto dvou aspektů diplomová práce analyzuje vztah mezi tím, co ČŽL považuje za aktuální téma a co považuje za stěžejní veřejnost reprezentovaná uživatelskou skupinou ČŽL na Facebooku. Předmětem zkoumání jsou i způsoby, jakými ČŽL využívá facebookového profilu k prosazování svých hodnot a cílů, jakým způsobem je využívá ke změnám na politické i občanské úrovni. V teoretické části jsou vysvětleny základní koncepty a pojmy, kterými je internetový aktivismus/kyberaktivismus, občanská společnost a aktivní participace v rámci kyberprostoru. Empirická část popisuje metody výzkumu a práci s výzkumnými daty. Závěrečnou částí je kvantitativní analýza dat facebookových příspěvků, na kterou navazuje kvalitativní analýza některých aspektů facebookové komunikace a její využití pro aktivistické účely. Práce je uzavřena seznamem doporučení pro efektivní komunikaci na sociální síti. Klíčová slova: aktivismus, kyberaktivismus, internetový aktivismus, Česká ženská lobby, Facebook, sociální síť, nová média,...
Vliv kulturních prvků na marketing
Svatošová, Michaela ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Šindelář, Václav (oponent)
Práce popisuje jednotlivé kulturní prvky, které ovlivňují marketing. Uvádí také vliv kulturních dimenzí. Práce se zabývá reklamou, ve které se popsané kulturní prvky či dimenze mohou vyskytovat. Jsou zde uvedeny národní styly reklamy v rámci Evropské unie. V práci je uveden výzkum, který se věnuje vybraným kulturním prvkům. Konkrétně se jedná o jazyk v reklamních textech a o barvy, které vyjadřují obor podnikání. V závěru práce je zhodnocení reklamní kampaně společnosti Philips z hlediska kulturních dimenzí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.