Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Comparison of calibration functions for short edge cracks under selected loads
Seitl, Stanislav ; Miarka, Petr ; Malíková, Lucie ; Krejsa, M.
Attention to the fatigue cracks in steel structures and bridges has been paid for long time. In spite to efforts to eliminate the creation and propagation of fatigue cracks throughout the designed service life, cracks are still revealed during inspections. Note, that depending on location of initial crack, the crack may propagate from the edge or from the surface. The theoretical model of fatigue crack progression is based on linear fracture mechanics. Steel specimens are subjected to various load (tension, three- and four-point bending, pure bending etc.). The calibration functions for short edge cracks are compared for various load and the discrepancies are discussed.
A numerical investigation of the stress intensity factor for a bent chevron notched specimen: Comparison of 2D and 3D solutions
Seitl, Stanislav ; Miarka, Petr ; Sobek, J. ; Klusák, Jan
In the contribution, normalized stress intensity factors for three- and four-point bending specimens with a chevron notch is introduced by varying the chevron notch angle and length. The three- and two-dimensional models of bent chevron notched specimens in the software ANSYS were prepared by using possible symmetrical conditions. The 2D model was used with variable thicknesses of the layers representing the characteristic shape of the chevron notch (with the plane stress boundary condition). The numerically obtained results from the 2D and 3D solutions are compared with data from literature.
Effect of rivet holes on calibration curves for edge cracks under various loading types in steel bridge structure
Seitl, Stanislav ; Miarka, Petr ; Kala, Z. ; Klusák, Jan
Attention has been paid to fatigue cracks in steel structures and bridges for a long time. In spite of efforts to eliminate the creation and propagation of fatigue cracks throughout the designed service life, cracks are still revealed during inspections. There is some limitation of crack sizes which are detectable on structure (from 2 up to 10 mm). Note that depending on the location of the initial crack, the crack may dominantly propagate from the edge or from the surface. The theoretical model of fatigue crack progress is based on linear elastic fracture mechanics. Steel specimens are subjected to various load types (tension, three- and four-point bending, pure bending etc.). The calibration functions for short edge cracks that are near the hole for a rivet or bolt are compared for various loads and the discrepancies are discussed.
Numerical study of thin HPC overlay for orthotropic bridge deck
Miarka, Petr ; Šimonová, Hana (oponent) ; Novák, Drahomír (oponent) ; Seitl, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce porovnává tři různé betonové směsi pro celkové ztužení ortotropní mostovky a zkoumá jejich vliv na redukci napětí ve zvoleném svarovém přípoji. Práce uvažuje se standartní zatěžovací situaci mostu, ale také situaci s přetížením mostu. Byla také provedena parametrová studie různých materiálových modelů použitého betonu pro zachycení vlivu napětí ve svarovém přípoji.
Železobetonové schodiště v bytovém domu - varianty konstrukčního řešení s přerušením šíření kročejového hluku
Miarka, Petr ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává tři možnosti odhlučnění tří konstrukčních variant nosné železobetonové konstrukce schodiště v bytovém domě (tj. prefabrikované, prefamonolitické a monolitické). Využívá podkladů průmyslově vyráběných prvků omezujících šíření kročejového hluku do obytných prostor od různých výrobců dostupných na českém trhu. Návrh nosných konstrukcí je proveden na I. mezní stav. Dále je vypracován seznam výrobců a výrobků pro odhlučnění schodišťového prostoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.