Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antibiotická profylaxe u ošetření rozsáhlých porodních poranění
Menzlová, Erika ; Záhumenský, Jozef (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Cíl studie Cílem naší studie bylo srovnat dva antibiotické režimy profylaktického krytí ošetření porodních poranění análního svěrače a rekta. Dosud žádná studie neprokázala benefit delšího podání antibiotické profylaxe oproti jednorázovému antibiotickému krytí. Materiál a metodika Do naší studie jsme zařadili ženy, které porodily vaginálně na gynekologicko porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2013, a u kterých během porodu došlo k poranění hráze 3. a 4. stupně. Všem ženám splňujícím kritéria studie bylo před začátkem ošetření poranění podáno profylakticky antibiotikum a to cefalosporin II. generace - cefuroxim, který má dobrou citlivost na poševní gram pozitivní flóru a zároveň na rektální gram negativní mikroorganismy. Technika sutury a následná opatření po porodu byla standardizována. Výsledek ošetření byl zjišťován při kontrole za 14 dní a za 3 měsíce po porodu. Při druhé kontrole kromě subjektivního a objektivního hodnocení hojení jsme rovněž pátrali po obtížích souvisejících s anální inkontinencí. K hodnocení výskytu anální inkontinence jsme použili Manchesterský dotazník. Výsledky Za dobu naší studie došlo k poranění 3. a 4. stupně u 1,4 % vaginálních porodů. Největší počet poranění zaujímaly ruptury hráze 3 a, nejméně bylo poranění 4. stupně....
Zkušenosti sester s převody krve a krevních přípravků na ARO/JIP
Víchová, Karolína ; Menzlová, Erika (oponent) ; Hocková, Jana (vedoucí práce)
V této diplomové práci se budu zajímat o zkušenosti sester s převody krve a krevních derivátů. Součástí mé práce je výzkum, zabývající se problematikou aplikace krevní transfuze, zkušenostmi zdravotních sester s prováděním transfuze, zda mají veškeré informace a znají komplikace, které mohou nastat. Dotazníkové šetření jsem prováděla po souhlasu náměstků ošetřovatelské péče ve čtyřech Pražských fakultních nemocnicích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.