Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan ; Šípová, Gabriela ; Kaucká, Iva ; Franců, Helena ; Melich, Radek
Tento referát přináší informace o opravě achromatického objektivu o průměru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2500 mm, vyrobeného v 70. letech ve Vývojové optické dílně ČSAV v Turnově. Refraktor s tímto dubletem se stal hlavním přístrojem místní hvězdárny. Spojka tohoto objektivu obsahovala šlíry a bylo ji nutné vyrobit novou
Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor.
Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Šrajer, Bohdan
Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické vady. Objektiv byl vyroben kolem roku 1860-1870.
Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk
Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a byly proměřeny jeho optické parametry. V referátu uvádíme výsledky matematické simulace zbytkových vad objektivu.
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n
History of development of X-ray optics in Czech Republic
Inneman, A. ; Pína, L. ; Hudec, René ; Černá, D. ; Maršíková, V. ; Melich, Zbyněk
The summarizing paper sums up more than 40 years of research and development of grazing incidence X-ray optics in the Czech Republic. The origin of astronomical X-ray optics is related to spaceInterkosmos programme Interkosmos. Overall sixty pieces of Wolter I X-ray objectives were manufactured in key cooperation with the Optical Workshop of the Academy of Science in Turnov. Eight of them were used in four different space missions. After the end of Interkosmos project the development of X-ray optics was reoriented to X-ray laboratory tools for crystallography, to Lobster eye systems for wide-angle space monitoring and to Kirkpatrick-Baez imaging system for large X-ray space telescopes. At present, the novel concepts and technologies for X-ray space telescope considered in future ESA, NASA and JAXA missions are being developed
Zvýšení rozlišovací schopnosti malých chromosférických dalekohledů
Melich, Radek ; Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk
Byla navržena Mersenova předsádka k nasazení na komerční typy chromosférických dalekohledů (například typ Coronado), s cílem zvětšení rozlišovací schopnosti přístroje. Původní dalekohled s aperturou 40 mm, tj. s rozlišovací schopností 4“, byl doplněn afokální soustavou průměru 120 mm. Bylo zjištěno, že rozlišení při dobrém seengu odpovídá výsledkům blízkým teoretickým, tedy 1.2“. The improvement of resolving power of small chromospheric telescopes.
Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s vícekanálovým filtrem
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Lédl, Vít ; Melich, Radek ; Melich, Zbyněk ; Václavík, Jan ; Oupický, Pavel
V současné době je v ÚFP AV ČR, v.v.i. – OD vyvíjen v rámci grantu vícekanálový filtr. Bude umožňovat pozorování dějů na Slunci v několika zajímavých pracovních vlnových délkách. Tento filtr je složen z pěti členů a vyznačuje se dlouhou délkou chodu paralelních paprsků. V referátu je uvedeno několik variant zobrazovacích soustav spektrografů,které jsou optimalizovány pro takový vícekanálový filtr.
Návrh dvojlomného filtru pro čáry HeI a CaII v infračerveném oboru
Melich, Radek ; Melich, Zbyněk ; Šolc, Ivan ; Klimeš st., J. ; Klimeš ml., J.
Spektrální citlivost dnešních CCD kamer umožňuje snímání i v blízkém infračerveném spektru. Pozorování Slunce v astronomicky zajímavých čarách helia a vápníku v blízkém infračerveném oboru se však doposud v České republice nerealizovaly. Článek se zabývá návrhem dvojlomného polarizačně interferenčního filtru pro vlnové délky 10830 Å (čára HeI) a 8542 Å (čára CaII), který by tyto pozorování umožnil.
Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk ; Šrajer, Bohdan ; Lédl, Vít ; Jareš, Daniel ; Oupický, Pavel ; Melich, Radek ; Melich, Zbyněk
V článku jsou uvedeny základní parametry historického objektivu výroby fy Merz, který je umístěn v hlavní kopuli Hvězdárny v Úpici. Během rekonstrukce paralaktické montáže, zajišťované počátkem letošního roku, došlo k vyčištění a seřízení tohoto objektivu. Přitom byly změřeny jeho opticko-mechanické parametry – tyto údaje jsou zde publikovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.