Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Slovácké divadlo I.
Chovančík, Radek ; Matoušek, Jaroslav (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Objekt divadla nahrazuje budovu současné malé scény na Mariánském náměstí
The role of bZIPtranscription factors in the male gametophyte of Arabidopsis thaliana
Gibalová, Antónia ; Honys, David (vedoucí práce) ; Fojtová, Miloslava (oponent) ; Matoušek, Jaroslav (oponent)
Disertační práce: Role bZIP transkripčních faktorů v samčím gametofytu Arabidopsis thalinana Abstrakt Pohlavní rozmnožování u rostlin závisí na produkci a správné diferenciaci gamet v rámci haploidní gametofytické generace. V současnosti je stále nedostatek poznatků týkajících se pochopení regulačních mechanismů definujících reprodukční vývojové programy. K jejich odhalení je nezbytné identifikovat transkripční faktory (TF) a jejich komplexy, které jsou součástí haploidních regulačních sítí. Pro tento účel jsme vybrali kandidátské geny kódující TF z rodiny bZIP u Arabidopsis thaliana. U transkripčních faktorů rodiny bZIP bylo již popsáno několik členů hrajících zásadní regulační role u rostlin a živočichů. Ačkoliv jejich funkce v rámci vývoje samčího gametofytu doposud nebyla zkoumána. V předkládané práci jsme se zaměřili na identifikaci předpokládané regulační sítě proteinů bZIP v pylu a do větší míry jsme studovali její dva spolu interagující členy- AtbZIP18 a AtbZIP34. Studované TF jsou exprimovány v řadě sporofytických pletiv, nicméně jejich exprese ve vyvíjejícím se samčím gametofytu je významně zesílena. Funkci obou proteinů jsme zkoumali s pomocí vícerých experimentálních přístupů zahrnujících genetické a molekulárně biologické postupy. Z expresního profilu, fenotypu u T-DNA linií pro AtbZIP34 a...
NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará
Matoušek, Jaroslav ; Vágner, Lukáš (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
Projekt nové zástavby na nároží ulic Bratislavská a Stará vytváří kompaktní objem s několika funkcemi. Navazuje na okolní blokovou zástavbu, kdy je výrazně oddělen veřejný a soukromý prostor. Stavba je rozčleněna do několika výrazných hmot, které svým měřítkem odpovídají okolní zástavbě. Jednotlivé hmoty jsou sjednoceny stejným tektonickým principem fasády. Ustoupenou figurou v jižní části pozemku vzniká prostor před divadlem Radost a zároveň je tak dosaženo lepšího oslunění nových bytů. Nově navržený objekt obsahuje typologicky různé byty.
Annahof
Matoušek, Jaroslav ; Hradecká, Irena (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Anenský dvůr býval zemědělský statek uprostřed polí pouze několik desítek metrů od hranic s Rakouskem. Fungoval ještě v době padesátých let před vznikem železné opony. Zemědělská činnost pomalu utichla, lidé zmizeli. Příroda začala nenápadně, ale bez přestání, po malých částech přibírat na svou stranu dílek po dílku. Budovy a jejich blízké okolí se začaly měnit. Příroda za padesát let změnila místo k nepoznání. Jasně definované hranice jsou smazány, náletová zeleň se rozšířila do okolí a vytvořila specifický jednolitý celek vymezující se okolnímu chaosu. Takovýto stav je východiskem pro uspořádání hřbitova. Současné rozšířené obvodové hranice jsou posilněny výsadbou dubů, naopak vnitřní prostor je upraven. Většina náletových akátů a dalších keřů je odstraněna. Původní charakter místa, nivní louka, je posílen výsadbou nových listnatých stromů, jakými jsou například břízy nebo třešně. Nový hřbitov tvoří dva základní prostory - vnitřní upravovaná louka za jasně definovanou čtvercovou zdí, kde dochází k ukládání popela a naopak ve vnějším neformálním pásu vyrostlé louky se nacházejí jednotlivé pavilony hřbitova.
Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)
Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Tato metodika je první komplexní metodika využití molekulárně-genetických markerů pro charakterizaci genových zdrojů chmele, spolehlivou identifikaci jednotlivých genotypů chmele a systém selekce hospodářských znaků podle molekulárních markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu chmele. Efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, je založen na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu QH81052
Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Cílem projektu bylo vyvinout molekulárně-genetické markery odvozené od genetických elementů a sekvencí genů kodeterminujících metabolom chmele. Zdrojem specifických nových sekvencí byly expresní knihovny hlávek a lupulinových žlázek chmele, genomová a BAC knihovna, které byly získány nebo připraveny v rámci řešení projektu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)
Patzak, J. ; Matoušek, Jaroslav
Podařilo se vyvinout efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Metodika diagnostiky latentního viroidu chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)
Svoboda, Petr ; Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, je infekci viroidy velmi vážně ohrožován.Rychlá a spolehlivá diagnostika viroidní infekce je nezbytná pro hodnocení zdravotního stavu. Metody molekulární hybridizace (dot-blot) a RT-PCR umožňuji spolehlivě stanovit přítomnost latentního viroidu chmele (HLVd). Metodika řeší problematiku vlastní diagnózy a uplatněni této metody při hodnoceni zdravotního stavu chmele.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika diagnostiky latentního viru chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)
Svoboda, P. ; Patzak, J. ; Matoušek, Jaroslav
Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, je infekci viroidy velmi vážně ohrožován.Rychlá a spolehlivá diagnostika viroidní infekce je nezbytná pro hodnocení zdravotního stavu. Metody molekulární hybridizace (dot-blot) a RT-PCR umožňuji spolehlivě stanovit přítomnost latentního viroidu chmele (HLVd). Metodika řeší problematiku vlastní diagnózy a uplatněni této metody při hodnoceni zdravotního stavu chmele.
METODICKÝ POSTUP VYUŽITÍ TECHNIK RT-PCR V REÁLNÉM ČASE (QRT-PCR) a RT-PCR PRO DETEKCI VIROIDU VŘETENOVITOSTI HLÍZ BRAMBORU (PSTVd)
Ptáček, J. ; Domkářová, J. ; Kreuz, L. ; Matoušek, Jaroslav
Hlavním výsledkem je zavedení molekulárních metod detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru převážně ve šlechtitelských materiálech bramboru Solanum tuberosum. Tyto techniky jsou schopné citlivě a spolehlivě detekovat toto karanténní onemocnění bramboru v libovolném vývojovém cyklu rostlin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MATOUŠEK, Jakub
20 MATOUŠEK, Jan
10 MATOUŠEK, Jaroslav
10 MATOUŠEK, Jiří
1 Matousek, Jenny Edith
3 Matoušek, Jakub
20 Matoušek, Jan
3 Matoušek, Jindřich
10 Matoušek, Jiří
4 Matoušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.