Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
ARTE - analýza z hlediska korporátní struktury a přenositelnosti modelu do CEE prostoru
Novák, Marek ; MATHÉ, Ivo (vedoucí práce) ; VLACH, Jiří (oponent)
Televizní stanice ARTE je z mnoha hledisek unikátní projekt v evropském audiovizuálním prostoru a v mnohém reflektuje podstatu evropského audiovizuálního průmyslu. Jedná se o významného hráče v oblasti mezinárodních koprodukcí, je v mnoha ohledech symbolem kvalitního evropského filmu v nejlepším slova smyslu a její zapojení do filmových produkcí není nedosažitelné ani pro české producenty. Proto bych se ve své diplomové práci chtěl zabývat analýzou fenoménu ARTE, zejména z hlediska korporátní a funkční struktury, business modelu, z hlediska historického a politického, dále z hlediska producentského (účast ARTE v koprodukčních projektech) a závěrem bych chtěl vést úvahu nad možnostmi přenositelnosti modelu ARTE do středo/východoevropského prostoru.
Ocenění v prostředí českého filmového a televizní průmyslu
Klimešová, Pavla ; MATHÉ, Ivo (vedoucí práce) ; PRAŽSKÝ, Přemysl (oponent)
Výroční filmové ceny jsou nedílnou součástí každého filmového průmyslu. Práce pojednává o společenském významu cen obecně i v rámci českého prostředí, historii cen v českém průmyslu a úzce se zaměřuje na cenu Český lev.
Současný australský film, filmový průmysl a možnosti spolupráce
Janáčková, Alžběta ; MATHÉ, Ivo (vedoucí práce) ; Vacková, Martina (oponent)
Ve své diplomové práci se budu věnovat situaci kolem současného australského filmu (od roku 2000), ať už se jedná o film určený do kinodistribuce či televizní film, přičemž se ale chci soustředit především na celovečerní filmy. Také mne zajímá stav filmového průmyslu a jaké jsou možnosti spolupráce mezi Austrálií a Českou republikou tak, aby byly získané informace využitelné českými producenty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.