National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Robot Programming in Augmented Reality
Sabela, David ; Materna, Zdeněk (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
The aim of this master's thesis was to develop an application, which would allow its users to program robotic actions with the help the augmented reality. The application is of demonstrative character and is made with the goal of intuitive handling and good integration of the augmented reality. This experimental application enables users to design a program for a robot using visual instructions, conditions and links and to test it by visualizing the passage through the program. The application is implemented with the use of Unity3D and the AR Foundation technology. The result was tested by a group of volunteers, whose feedback can be considered generally positive.
Home Automation Based on Arduino/WeMos/RPi Platform
Bubeníček, Daniel ; Materna, Zdeněk (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
This thesis deals with design and implementation of home automation system based on Arduino, WeMos and Raspberry Pi platforms. Twelve modules for home automation were designed, which can be easily built on these platforms. The implemented prototype allows to control heating system and LED light, track temperature and humidity, detect newly connected Wi-Fi devices, human motion, door opening, create custom automation rules etc. The system uses pre-existing household equipment. The new hardware used in prototype cost only 1.600 CZK.
Quadcopter Camera Utilization for Scene Context Monitoring in Outdoor Environment
Běl, Petr ; Materna, Zdeněk (referee) ; Beran, Vítězslav (advisor)
This bachelor thesis deals with design and implementation of user interface for quadcopter control by mobile device. Most important design aspect is ability to scene monitoring by camera carried by quadcopter. Selected criterion was solved by control gestures drawn on device display, thus deletion of unnecessary graphical control elements. Comfort for scene monitoring is ensured by multiple  ight modes using same set of gestures. For purpose of connecting robot with mobile device in this work has been chosen platform Robot Operating System. Its transfer to mobile device was implemented by RosJava library for the selected operating system Android. Main contribution of this thesis is creation of mobile application which allows to pilot quadcopter and watch transmitted image from its camera not being disturbed by control elements. This advantage is most important for devices with smaller displays like smartphones.
Human-Robot Interaction: Advanced Task-centered Interfaces for Non-Expert Users
Materna, Zdeněk ; Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.tech Markus Vincze (referee) ; Míkovec, Zdeněk (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
Poslední roky přinesly rostoucí trend nasazení robotů v nových aplikacích, kde se od nich očekává nejen práce vedle lidí, ale skutečná spolupráce na společných komplexních úlohách. K umožnění blízké, bohaté a přirozené interakce člověka s robotem, bude nutné podstatně rozšířit schopnosti současných robotických systémů. Dále již nebude docházet k interakci jen mezi roboty v bezpečnostních klecích a experty na jejich programování. Stále častěji budou interagovat s~bezpečnými spolupracujícími roboty uživatelé bez odborných znalostí z oblasti robotiky, s různorodým vzděláním a zkušenostmi. Úžasně složitá zařízení, kterými dnešní roboti jsou, se tak stanou ještě složitějšími, což představuje zásadní výzvu pro návrh jejich uživatelských rozhraní. Cílem této práce je zkoumat a vyvinout řešení umožňující blízkou interakci mezi neodbornými uživateli a komplexními roboty. Výzkum byl zaměřen na dvě oblasti robotiky: asistenční servisní a průmyslové spolupracující roboty. Ačkoliv se tyto dvě oblasti vyznačují odlišnými požadavky, pro návrh interakce mezi člověkem a~robotem je možné použít podobné principy. Nedostatky stávajících přístupů jsou řešeny návrhem nové metody pro úlohově zaměřenou interakci. Nejvýznamější aspekty metody jsou využití smíšené reality, autonomních funkcí robota, komunikace vnitřního stavu robota, kontextová citlivost a použití modalit vhodných pro danou úlohu. Pro obě oblasti zaměření výzkumu bylo na základě metody navrženo a implementováno uživatelské rozhraní. Obě rozhraní byla úspěšně ověřena s neodbornými uživateli, kteří díky nim byli schopni úspěšně spolupracovat s robotem na složitých úlohách. Publikovaná ověření rozhraní prokazují, že realizovaná metoda významně zlepšuje blízkou interakci mezi člověkem a robotem, která s dosavadními přístupy nebyla plně dosažitelná. Klíčové aspekty metody představují vodítko pro návrh uživatelských rozhraní v oblasti spolupracujících robotů.
User Interface for Ground Vehicle Control in Outdoor Environment
Pavlenko, Peter ; Materna, Zdeněk (referee) ; Beran, Vítězslav (advisor)
This bachelor thesis includes design and technical aspects of GUI specific focused on remote control of ground robot in outside enviroment. The theoretical part deals with creating applications for the android platform and it takes a closer look at method of controlling the robot using the Robot Operating System. Main part of this thesis is the design and the implementation of application capable of navigation and control the robot. In conclusion you can find the testing done to verify validity of this graphic user interface.
Robotic Shopping Cart
Kuřátko, Jiří ; Beran, Vítězslav (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the project of application about planning the robot’s movement in order to follow the specified person. At the beginning of the work, the Microsoft Kinect sensor which is used for sensing nearby objects is described. Hereinafter the possible methods how to identify human figures on the basis of depth data from the Microsoft Kinect sensor are discussed as well. The reader is also familiar with the methods determining the direction of arrival of acoustic signals. Last chapters of the work are dedicated to the motion control of the robot. Finally the complete implementation of the robot software for the platform of Robotic Operating System (ROS) is described.
Automated Testing of User Interfaces
Meluzín, Vojtěch ; Materna, Zdeněk (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
The main theme of this thesis is automated testing of graphical user interfaces for the system ARTable, created using the ROS framework. My solution to this problem is an extension for a testing tool. The extension named ARTBot allows simulating user interaction. Its use can be combined with a testing tool to automate testing of garafical interface of ARTable applications. The thesis contains the design, description of the implementation and methods of testing the ARTBot.
Inteligent Video-Player
Sabela, David ; Materna, Zdeněk (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
The aim of this bachelor thesis was to create a user interface for displaying interesting or indifferent way significant events from the views of surveillance camera systems. In the first part of the thesis - Theory - technologies useful for the creation of a web application working with video are described. Principles of graphical quality in user interferences are also summarized in this part, as well as explanation of the principal questions of the surveillance camera systems problematics. In the second and third part - Design and Implementation - my own solution of the prototype of inteligent video player is depicted. The resulting prototype is thereafter subjected to examination by several testers whose results are analysedand evaluated in the final part - Testing.
Interaction Methods for Advanced Control of a Robotic Arm
Vida, Juraj ; Kapinus, Michal (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
The purpose of this thesis is to extend the functionality of ARTable system, which is based on principles of simplified robot programming. These principles aim to simplify the human-robot interaction. The new instruction is added, which enables to teach the robot to place objects of the same type into a grid, for example a box. This instruction consists of two parts: (i) the extension of GUI, and (ii) the extension of the robot functionality. These extensions are implemented in Python using Qt framework, The Robot Operating System (ROS) and MoveIt! framework. The extension of ARTable is fully functional assuming that grasps are generated only on the y axis sides.
Augmented Reality for ARTable and See-Through Glasses
Adam, Róbert ; Materna, Zdeněk (referee) ; Kapinus, Michal (advisor)
This Bachelor Thesis was created during study at the Faculty of Information Technology at Brno University of Technology. The thesis is focused on augmented reality using Game Engine Unity and ARTable system. The theoretical part contains history and augmented reality usage. Then it is defined what augmented reality is and how camera tracking works in a real world. In a practical part the thesis is focused on integration of Vuzix glasses in to Unity. The application is able to draw information about objects placed on table differently according to information obtained from ARTable. The thesis describes design and implementation details about the created application. The final part of the thesis includes test results and conclusion.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.