Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2014 - 2017 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etap 2014 - 2017. Závěrečná zpráva k projektu.
Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele
Matějka, Roman ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Diplomová práce Abstrakt Roman Matějka Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. Praha, září 2011 Abstrakt Soukromoprávní aspekty ochrany spotřebitele Cílem této diplomové práce je popsat problematiku ochrany spotřebitele v soukromém právu. Autor se zaměřil především na nejnovější změny v platné právní úpravě zabývající se ochranou spotřebitele. Součástí práce je taktéž kritické zhodnocení aktuální právní úpravy a její porovnání s návrhem nového občanského zákoníku. Diplomová práce by měla přispět k diskuzi o probíhající rekodifikaci soukromého práva. Práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu ochrany spotřebitele a práva ochrany spotřebitele. Obsahuje též stručný exkurz na téma ochrana spotřebitele ve veřejném právu. Druhá kapitola se skládá z výčtu právních předpisů, které regulují ochranu spotřebitele. Nejprve přináší seznam vnitrostátních pramenů ochrany spotřebitele v české legislativě. Dále obsahuje přehled právních předpisů chránících spotřebitele v komunitárním právu, a to jak v primárním, tak i sekundárním. Ve třetí kapitole je pojednáno o klíčových pojmech ochrany spotřebitele - spotřebiteli i dodavateli. Je zde podrobný popis vymezení...
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2016. Hlavními body jsou: optimalizace decelularizačního postupu pro získání standardizovaného materiálu pro buněčné osídlení, postup trojrozměrného osídlování cévní protézy - endotelizace, vývoj systému bioreaktoru, mechanické zkoušky, chemické potahování protézy, získání buněk od pacientů a jejich charakterizace.
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 v rámci projektu TA04011345
Matějková, E. ; Matějka, R. ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2014. Hlavními body jsou: návrh kultivační komory, izolace a charakterizace kmenových buněk, odběr cév, postupy deceluarizace cév a optimalizace polymerních nosičů pro buňky\n
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etapy 2014. Hlavními body jsou: optimalizace odběru prasečích cév vhodných pro deceluarizaci; optimalizace postupů deceluarizace; optimalizace podmínek při dynamické kultivaci endotelu, kmenových buněk a jejich kokultur; návrh komory a perfuzního systému pro 3D dynamickou kultivaci v deceluarizovaných nosičích

Viz též: podobná jména autorů
1 Matějka, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.