Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems
Gabriel, Dušan ; Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
A frictionless three-dimensional contact algorithm based on the pre-discretization penalty formulation was proposed. The algorithm proved to be robust, accurate and symmetry preserving—no master/slave surfaces have been introduced. It was implemented in the finite element code PMD (Package for Machine Design) for the solution of complex engineering problems. The capability of the algorithm was demonstrated in creep analysis of T-piece of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the proposed contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.
On finite element modelling in time reversal problems
Mračko, Michal ; Kober, Jan ; Kolman, Radek ; Převorovský, Zdeněk ; Plešek, Jiří ; Masák, Jan ; Kruisová, Alena
In this paper we analyse suitability and accuracy of computational techniques in time reversal applications based on finite element method (FEM) for detection and localization of defects, cracks or other acoustic emission sources in bodies and structures. As it is known, a classical explicit integration scheme - central difference is reversible. The central difference scheme as a time integrator is widely used for linear and nonlinear finite element analyses and it is also implemented in commercial and open-source finite element software. In the paper properties of the explicit FEM in time reversal problems are studied and analysed. We use the standard Galerkin FEM formulation with linear shape functions, one-point Gauss integration and lumped mass matrix. Loading by the Ricker pulse was applied for modelling of the acoustic source in an elastic square domain. A special attention is paid to the choice of boundary conditions in reverse problem which keep the reversibility of problems of interest. Finally, we show the quality of refocusing of the original acoustic source.
Greep analysis of-piece of the steam distributor
Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
The finite element analysis of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200 was analyzed under creep conditions. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the original contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu.
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.
Účast ligninolytických enzymů produkovaných imobilizovanými houbami bílé hniloby v dekolorizaci syntetických barviv
Šušla, Martin ; Novotný, Čeněk (vedoucí práce) ; Gaper, Jan (oponent) ; Masák, Jan (oponent)
5 Abstrakt Cílem této disertační práce bylo charakterizovat ligninolytické aktivity dvou hub bílé hniloby, Dichomitus squalens a Irpex lacteus, rostoucích v kulturách imobilizovaných na různých pevných materiálech a určit roli produkovaných ligninolytických enzymů v dekolorizaci syntetických barviv. V kulturách D. squalens imobilizovaných na borovicovém dřevě došlo ve srovnání s tekutými kulturami k signifikantní indukci produkce lakasy, za kterou jsou pravděpodobně zodpovědné fenolické látky extrahovatelné ze dřeva organickým rozpuštědlem. Z kultivačního media byly pomocí FPLC vyizolovány dvě lakasové isoformy, Lc1 a Lc2, se stejnou molekulovou hmotností (68 kDa), které se však lišily v isoelektrických bodech a ve schopnosti dekolorizovat syntetická barviva in vitro. Zatímco isoforma Lc1 způsobovala v přítomnosti redoxního mediátoru zpětnou kolorizaci vzorku s azobarvivem RO16, u isoformy Lc2 nebyl tento biotechnologicky nežádoucí jev pozorován. Imobilizace I. lacteus na dřevě k indukci lakasy nevedla a v kulturách byly naměřeny pouze nízké aktivity MnP a MIP. Při růstu na pšeničné slámě byla u obou hub dominantně produkována MnP. Ze slámových kultur D. squalens byla vyizolována MnP, která v experimentech in vitro ukázala rychlejší dekolorizaci vybraných azo a anthrachinonových barviv ve srovnání se...
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MASÁK, Jakub
3 Masák, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.