National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems
Gabriel, Dušan ; Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
A frictionless three-dimensional contact algorithm based on the pre-discretization penalty formulation was proposed. The algorithm proved to be robust, accurate and symmetry preserving—no master/slave surfaces have been introduced. It was implemented in the finite element code PMD (Package for Machine Design) for the solution of complex engineering problems. The capability of the algorithm was demonstrated in creep analysis of T-piece of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the proposed contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.\n\n
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.
On finite element modelling in time reversal problems
Mračko, Michal ; Kober, Jan ; Kolman, Radek ; Převorovský, Zdeněk ; Plešek, Jiří ; Masák, Jan ; Kruisová, Alena
In this paper we analyse suitability and accuracy of computational techniques in time reversal applications based on finite element method (FEM) for detection and localization of defects, cracks or other acoustic emission sources in bodies and structures. As it is known, a classical explicit integration scheme - central difference is reversible. The central difference scheme as a time integrator is widely used for linear and nonlinear finite element analyses and it is also implemented in commercial and open-source finite element software. In the paper properties of the explicit FEM in time reversal problems are studied and analysed. We use the standard Galerkin FEM formulation with linear shape functions, one-point Gauss integration and lumped mass matrix. Loading by the Ricker pulse was applied for modelling of the acoustic source in an elastic square domain. A special attention is paid to the choice of boundary conditions in reverse problem which keep the reversibility of problems of interest. Finally, we show the quality of refocusing of the original acoustic source.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 MASÁK, Jakub
3 Masák, Jakub
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.